Isprobajte sada!

Obračun PDV-a
Bez dodatnog rada

Korišćenjem programa e-računi, obračun PDV-a neće zahtevati više od 5 minuta vašeg vremena. Program je u potpunosti automatizovan i radi na osnovu dokumenata upisanih u program (izdati računi, knjižna odobrenja, primljeni računi, avansi, ...) Podržava automatski prenos podataka iz obračuna na obrazac PPPDV, kao i štampu KIR i KPR knjiga.

Istovremeno program omogućava ručne modifikacije i unose ukoliko koristite drugi program ili obračunavate PDV iz tranksacija, koje se ne vode u programu e-računi.

Funkcionalnost koju pokriva programski modul sadrži:

  • u potpunosti automatizovan obračun PDV-a,
  • izrada svih poreskih knjiga (evidencija KIR, evidencija KPR, interni obračun PDV-a, ...),
  • izvoz obrasca PPPDV u elektronskom obliku,
  • mogućnost vođenja više "poreskih knjiga" za PDV i mogućnost ispisa knjiga po mestima troškova.