Isprobajte sada!

Knjiga primljene pošte

Zaboravite na ručni unos fajlova! E-računi omogućuju kupcima i dobavljačima razmenu dokumenta (ponuda, računa, avansa..) unutar programa. Knjiga primljene pošte predstavlja centralnu evidenciju svih dobijenih dokumenata.

Svaka firma dobija posebnu e-mail adresu, pa svaki dokument poslat na tu e-mail adresu biće automatski prebačen u knjigu primljene pošte unutar programa e-računi. Na ovaj način, možete dobiti elektronske fakture, kao i druga dokumenta kao što su izvodi iz banke itd.

U knjizi primljene pošte možete filtrirati dokumente po različitim kriterijumima, kao i vršiti obradu pristiglih pošiljki (npr. izdat račun jedne firme (sa svim elementima) lako postaje primljeni račun druge firme; omogućena direktna obrada izvoda u xml formatu...).

Više nećete morati da ručno unosite dokumenta u poslovni program, jer kod nas je sve automatski!