Isprobajte sada!

Integrisanost sa elektronskim bankarstvom
Brzo i jednostavno

Koristeći e-račune možete se oprostiti od dugotrajnih ručnih unosa naloga za plaćanje i bankovnih izvoda, jer se program e-računi povezuje sa vašim programom za elektronsko bankarstvo i omogućava razmenu naloga za plaćanje i bankovnih izvoda. Istovremeno nudi knjiženje i automatski prenos podataka u glavnu knjigu.

Knjiženje izvoda nikad nije bilo tako jednostavno i brzo kao sada, jer program e-računi uz pomoć poziva na broj i broja bankovnog računa kao i vezom sa registrom NBS, automatski nalazi pravi konto i pravog poslovnog partnera i smanjuje mogućnost grešaka pri knjiženju plaćanja na minimum.

Program omogućava sledeće:

  • generisanje naloga za plaćanje na svim relevantnim mestima u programu (isplate zarade, putnih troškova, plaćanje PDV-a, plaćanje računa, ...),
  • posredovanje i izvoz naloga za plaćanje u programe za elektroničko bankarstvo (Halcom, FX, ROL, Uprava za trezor...),
  • brzo automatsko knjiženje izvoda,
  • praćenje prometa i stanja na bankovnim računima pomoću grafikona,
  • mogućnost interakcije sa deviznim računima,
  • mogućnost ručnog unosa i knjiženja izvoda u slučaju kada elektronski izvodi nisu na raspolaganju.