Isprobajte sada!

Obračun zarada
Nikad jednostavnije

Modul za obračun zarada omogućava obračun, automatsko knjiženje i isplatu sledećih obračuna:

 • Obračun zarade (plate, uključujući naknade, stimulacije, regres i nagrade, naknade za prevoz na posao i za topli obrok, razne bonuse ili druga primanja koja možemo u programu samostalno postaviti za svako preduzeće (zajedno sa automatskim računanjem naknade za minuli rad), vođenje evidencije kredita i drugih vrsta obustava...)
 • Obračun doprinosa osnivača - OD-O
 • Lična zarada preduzetnika - OD-P
 • Naknade invalidima II i III kategorije
 • Obračun primanja iz čl. 18 - OPJ1
 • Obračun autorskih honorara - OPJ2
 • Prihodi od kapitala/dobit - OPJ3
 • Zakup - OPJ4
 • Obračuni ugovora o delu - OPJ6
 • Obračuni zadrugara - OPJ7
 • Obračun stipendija i drugih primanja - OPJ8

Za sve vrste isplata možete direktno u programu generisati naloge za plaćanje i putem modula Banka proslediti u vaš program za elektronsko bankarstvo. Zaključavanjem obračuna, isti je moguće automatski knjižiti u glavnu knjigu prema vašem kontnom planu i postavkama automatskog knjiženja, koje možete samostalno prilagoditi ako vam preuzete postavke ne odgovaraju.

Podržava elektronsku razmenu podataka sa Poreskom upravom - portalom ePorezi.


U modulu zarada možete ispisati sledeće izveštaje:

 • Rekapitulacija obračuna zarada po mestima troškova,
 • Izveštaj obračunatih sati po zaposlenima,
 • Pregled kredita zaposlenih,
 • Ispis podataka iz zarada po zaposlenima,
 • Pregled poreza i doprinosa po obračunima,
 • Ispis platnih lista za više meseci,
 • Štampa obrazaca M4, PPP, RAD-1, OZ-8, OZ-9,
 • Sumarni izveštaj obračuna zarada

Program omogućava vođenje evidencije prisutnosti na radnom mestu, evidencije odustnosti radi bolovanja i evidencije godišnjih odmora uključujući i funkcionalnost za godišnji preračun odmora. Sa primerenim dodeljivanjem korisničkih prava, možete svim zaposlenima omogućiti samostalno vođenje vlastite evidencije sati i putnih troškova, koje nakon toga mesečno obračunate i zaključite.

Upotreba programa je vrlo jednostavna jer je program uvek usklađen sa zakonodavstvom i sadrži sve tekuće podatke o:

 • prosečnoj zaradi,
 • minimalnoj zaradi,
 • iznosu poreskog oslobođenja,
 • o broju radnih sati i dana,
 • neoporezivom iznosu za dodatno osiguranje,
 • neoporezivom iznosu za prevoz,
 • minimalnoj osnovu za doprinose.

Dodatno program omogućava slanje svih izveštaja, uključujući platne liste putem elektronske pošte, što omogućava efikasnu komunikaciju između knjigovodstvenih servisa i njihovih stranaka.