Isprobajte sada!

POS klijent
Odlična povezanost maloprodajnih objekata i računovodstva!

Program POS klijent omogućava upotrebu e-računa u maloprodaji. Podržan je rad u "off-line" režimu, tj. upotreba i u slučaju da dođe do prekida na internet vezi. Moguća je upotreba i POS displeja, kao i čitača bar koda.

E-računi POS klijent replicira podatke na centralni server i na taj način omogućava centralno vođenje zaliha, kao i jedinstveni šifrant artikala i poslovnih partnera za sva prodajna mesta firme. Registovanim korisnicima nudimo mogućnost besplatnog testiranja programa POS klijent.

Program POS klijent omogućava:

  • preglednu evidenciju izdatih POS računa,
  • brzo i precizno izdavanje POS računa,
  • dodavanje kupaca putem direktne veze sa šifrarnikom kupaca, koji se vode u programu e-računi,
  • dodavanje artikala/usluga putem direktne veze sa šifrarnikom artikala, koji se vodi u programu e-računi,
  • evidentiranje načina plaćanja (gotovina, kartica, ček),
  • sinhronizacija POS klijent programa sa serverom e-računi i precizan prenos podataka,
  • prenosom POS računa u web aplikaciji e-računi kreiraju se otpremnice, što utiče na smanjenje zaliha artikala na skladištu,
  • štampanje POS računa.