Isprobajte sada!

Vođenje zaliha
Jedan program za sve zalihe

Program e-računi je zbog svoje mrežne orjentisanosti vrlo pogodan za preduzeća sa geografski raširenom mrežom poslovnih jedinica jer omogućava centralno vođenje zaliha i jednostavan pristup podacima sa više lokacija.

Program omogućava:

 • vođenje zaliha po artiklima i skladištima,
 • količinsku i vrednosnu evidenciju zaliha,
 • automatsko smanjivanje zaliha pri prodaji tj. isporuci robe,
 • brzi unos početnog stanja zaliha i periodične popise zaliha,
 • evidenciju artikala po serijskih brojevima,
 • ispis kartica kretanja zaliha,
 • ispis otpremnica i dostavnica samo količinski ili i vrednosno,
 • mogućnost prilagođavanja izgleda štampe otpremnica (postavke logotipa i tekstova ili upotreba Word šablona),
 • međuskladišni prenosi,
 • izrada nivelacija,
 • mogućnost centralnog uvida u stanje zaliha u svim skladištima ili samo u određenom skladištu,
 • pregled neobračunatih isporuka i drugi izveštaji.

Modul za vođenje zaliha tesno je povezan sa fakturisanjem i trgovačkim poslovanjem.