Bliža se konec leta. Za podjetja, katera vodijo zalogo ta čas med drugim predstavlja obdobje, ko se naredi inventura vsakega skladišča ter s tem tudi vzpostavi začetno stanje zaloge za prihodnje poslovno leto.

V nadaljevanju članka, vam bomo predstavili kako se naredi inventura oz. popis zaloge v spletni aplikaciji e-racuni.com.

Najprej je potrebno preveriti ali ste do datuma na katerega boste izvedli inventuro oz. popis zalog, že izdali vse dokumente, ki vplivajo na stanje zaloge, kot so dobavnice, prevzemi blaga, medskladiščni prenosi… Le v tem primeru, se bo v popisu zaloge za posamezno skladišče upoštevala pravilna knjižena zaloga, ki je tudi osnova za pravilno začetno stanje zaloge v naprej. Popis zalog v programu izdelate po naslednjih navodilih: Navodila za izdelavo popisa zalog v meniju Zaloge >> Popis zaloge.

Stanje zaloge lahko izdelate bodisi neposredno v uporabniškemu vmesniku, kjer se vnaša zalogo v stolpec inventurna zaloga ali pa kar preko izvoza postavk popisa zaloge v datoteko Excel in uvoza popisa zaloge nazaj v program.

blog2

Popis  zaloge urejate dokler je ta v osnutku oz. še ni zaključen. Sprememba zaloge bo vidna na skladišču šele, ko vnesete vso inventurno zalogo in popis zaključite.

Izdelan popis predstavlja novo stanje zaloge na skladišču in hkrati zaklene za spreminjanje vseh predhodno izdanih dokumentov zaloge, kot so dobavnica, prevzemnica, medskladiščni prenos in delovni nalog.

Popis zaloge lahko delate posamično za vsako skladišče posebej ali pa zaženete obdelavo evidenčni obračun in popis zaloge za vsa skladišča. Obdelava zažene popise zalog za vsa aktivna skladišča v podjetju hkrati. Kot rezultat so izdelani popisi zalog na datum, ki ga vnesete v zagonsko masko pri zagonu obdelave.

Po zaključku popisa svetujemo, da še enkrat preverite pravilnost vnesene  zaloge in pa morebitne inventurne razlike.

Kaj storiti v primeru, ko ugotovite morebitno nepravilnost in je popis že zaključen?

Popravki so zelo enostavni. Najprej si pred vsakim naslednjim postopkom ali obdelavo (ponovno odpiranje popisa, zaključevanje, razne obdelave) izvozite datoteko Excel in jo shranite lokalno na računalniku, kot varnostno kopijo, za primer, če bi morali sam popis kasneje vzpostaviti v prvotno stanje. Nato prekličete popisni list s klikom na ikono za brisanje dokumenta, uredite nepravilnosti in popis ponovno zaključite. Navodila in opis korakov ob morebitnih zahtevanih spremembah knjižene zaloge v samem popisu so na voljo naslednji povezavi: Popravek stanja zaloge zaradi napak pri vnosu dokumentov.