Program za obračun plač


Obračun plač, kadrovska evidenca
in vodenje delovnega časa vse na enem mestu
za samo 35€ + DDV / mesec

Program za obračun plač

Obračun plač, kadrovska evidenca in vodenje delovnega časa vse na enem mestu
za samo 35€ + DDV / mesec

 • Enostaven za uporabo in prilagodljiv modul.
 • Možnost obračuna plač tako za gospodarstvo kot javni sektor.
 • Preprosta administracija kadrovske evidence in avtomatski uvoz vseh postavk za obračun plače.
 • Beleženje prihoda in odhoda na delovno mesto.
 • Evidenca prisotnosti in odsotnosti, evidenca dopustov.

 • Avtomatska povezava z eVEM – vmesnik eHRS.
 • Avtomatski uvoz eBOL in izvoz eNDM – vmesnik eBOL eNDM.
 • Možnost priprave in izpis ali pošiljanje napotnic za obvezni zdravniški pregled po e-pošti.
 • Možnost obračuna potnih nalogov.
 • Samodejna priprava izplačil.
 • Avtomatska oddaja obrazcev na eDavke in Ajpes.

Letna poročila za zaposlene:

 • povzetek obračuna dohodkov,
 • podatki o vzdrževanih članih,
 • podatki o plačanih premijah.

Razna poročila vezana na obračun plač:

 • rekapitulacija obračunov plač,
 • izpis plačilnih list za več mesecev,
 • evidenca o stroških dela,
 • izpis delovne dobe,
 • izračun odpravnine,
 • priloga S-1 itd.

Modul ponuja popolnoma vse, kar potrebuje računodovstvo za obračun plač:

 • Obračun plač, vključno z nadomestili, stimulacijami, bonitetami za uporabo službenega vozila, drugimi bonitetami in raznimi dodatki, ki si jih lahko v programu poljubno nastavimo za vsako podjetje posebej.
 • Obračun plač za napotene delavce za delo v tujini (12. člen, 13. člen).
 • Obračun jubilejnih nagrad, bruto odpravnin, poslovne uspešnosti.
 • Obračun raznih nadomestil (uporaba lastnega orodja, naprav in predmetov, uporaba lastnih sredstev pri delu na domu).
 • Obračun drugih dohodkov iz delovnega razmerja itd.

Dodatno pa je mogoče obračunati še ostale splošne vrste izplačil in osebnih prejemkov:

 • Obračun regresa za letni dopust.
 • Obračun prispevkov zasebnika ali lastnika družbe.
 • Obračun avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb, najemnin, sejnin dividend itd.
 • Obračun štipendij, nagrad vajencem.
 • Ostalih vrst dohodka (dohodek iz začasnega in občasnega dela upokojencev, obračun pavšalnih prispevkov, obresti itd.).

 • Enostaven za uporabo in prilagodljiv modul.
 • Možnost obračuna plač tako za gospodarstvo kot javni sektor.
 • Preprosta administracija kadrovske evidence in avtomatski uvoz vseh postavk za obračun plače.
 • Beleženje prihoda in odhoda na delovno mesto.
 • Evidenca prisotnosti in odsotnosti, evidenca dopustov.

 • Avtomatska povezava z eVEM – vmesnik eHRS.
 • Avtomatski uvoz eBOL in izvoz eNDM – vmesnik eBOL eNDM.
 • Možnost priprave in izpis ali pošiljanje napotnic za obvezni zdravniški pregled po e-pošti.
 • Možnost obračuna potnih nalogov.
 • Samodejna priprava izplačil.
 • Avtomatska oddaja obrazcev na eDavke in Ajpes.

Letna poročila za zaposlene:

 • povzetek obračuna dohodkov,
 • podatki o vzdrževanih članih,
 • podatki o plačanih premijah.

Razna poročila vezana na obračun plač:

 • rekapitulacija obračunov plač,
 • izpis plačilnih list za več mesecev,
 • evidenca o stroških dela,
 • izpis delovne dobe,
 • izračun odpravnine,
 • priloga S-1 itd.

Modul ponuja popolnoma vse, kar potrebuje računodovstvo za obračun plač:

 • Obračun plač, vključno z nadomestili, stimulacijami, bonitetami in drugimi dodatki, ki si jih lahko v programu poljubno nastavimo za vsako podjetje posebej.
 • Obračun plač za napotene delavce za delo v tujini (12. člen, 13. člen).
 • Obračun jubilejnih nagrad, bruto odpravnin, poslovne uspešnosti.
 • Obračun raznih nadomestil (uporaba lastnega orodja, naprav in predmetov, uporaba lastnih sredstev pri delu na domu).
 • Obračun drugih dohodkov iz delovnega razmerja itd.

Dodatno pa je mogoče obračunati še ostale splošne vrste izplačil in osebnih prejemkov:

 • Obračun regresa za letni dopust.
 • Obračun prispevkov zasebnika ali lastnika družbe.
 • Obračun avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb, najemnin, sejnin dividend itd.
 • Obračun štipendij, nagrad vajencem.
 • Ostalih vrst dohodka (dohodek iz začasnega in občasnega dela upokojencev, obračun pavšalnih prispevkov, obresti itd.).

Kadrovska evidenca

Uspešno vodenje podjetja zajema tudi vodenja celotnega kadra in dokumentacije, ki je zakonsko predpisana. V aplikaciji e-racuni.com so vsi kadrovski podatki zaposlenega dostopni na enem mestu za hiter in nazoren pregled nad kadrom, istočasno pa je to osnova za nadaljnje obračune plač in ostalih nadomestil.

V kadrovski evidenci je mogoče voditi:

 • podatke, ki neposredno vplivajo na obračun plače in ostalih prejemkov: matični podatki zaposlenega, podatki o zaposlitvi, rezidentstvu, prevozu na delo, raznih stimulacijah, o vzdrževanih družinskih članih, kreditih in odtegljajih ter bančnih računih.
 • ostale pomembne podatke zaposlenega: osebne listine, dokumenti, varnost pri delu, zdravniški pregledi, obvezni tečaji, letni razgovori…

Poleg navedenega je v kadrovski evidenci mogoče spremljati tekoče prihode/odhode na delo,
ki se beležijo samodejno na podlagi prijave in odjave zaposlenega ter tudi bolniške odsotnosti in evidence dopustov.

Vedno ažurni podatki in program skladen z zakonodajo!

Pri obračunu plače se lahko računovodja popolnoma posveti sami vsebini obračunov, saj so vsi aktualni podatki že na voljo ob pripravi novega obračuna plače!

Program e-racuni.com vsebuje vedno aktualne podatke o povprečnih plačah, dohodninskih lestvicah, fondu delovnih ur za pretekle in tekoči mesec, številu delovnih dni in praznikih, višini minimalne plače, pavšalu za nezgodno zavarovanje za obračun podjemnih pogodb, maksimalnih neobdavčenih zneskih nadomestil ter še mnogo več.

Vedno ažurni podatki in program skladen z zakonodajo!

Pri obračunu plače se lahko računovodja popolnoma posveti sami vsebini obračunov, saj so vsi aktualni podatki že na voljo ob pripravi novega obračuna plače!

Program e-racuni.com vsebuje vedno aktualne podatke o povprečnih plačah, dohodninskih lestvicah, fondu delovnih ur za pretekle in tekoči mesec, številu delovnih dni in praznikih, višini minimalne plače, pavšalu za nezgodno zavarovanje za obračun podjemnih pogodb, maksimalnih neobdavčenih zneskih nadomestil ter še mnogo več.

Integriran kadrovski vmesnik eHRS

Z integriranim kadrovskim vmesnikom eHRS se lahko neposredno v aplikaciji e-racuni.com ureja prijavo, odjavo ali spremembo v obvezna socialna zavarovanja (obrazce M-1, M-2, M-3) in sicer za zaposlene, družbenike, samostojne podjetnike in druge osebe. Omogočeno  je tudi urejanje prijav v zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (obrazec M12).

Omenjenih vlog tako ni potrebno oddajati ročno preko portala SPOT saj je v e-racuni.com integracija že podprta brez dodatnih stroškov!

Integriran kadrovski vmesnik eHRS

Z integriranim kadrovskim vmesnikom eHRS se lahko neposredno v aplikaciji e-racuni.com ureja prijavo, odjavo ali spremembo v obvezna socialna zavarovanja (obrazce M-1, M-2, M-3) in sicer za zaposlene, družbenike, samostojne podjetnike in druge osebe. Omogočeno  je tudi urejanje prijav v zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (obrazec M12).

Omenjenih vlog tako ni potrebno oddajati ročno preko portala SPOT saj je v e-racuni.com integracija že podprta brez dodatnih stroškov!

Integriran vmesnik za uvoz eBOL in oddajo eNDM

Vmesnik za prenos e-bolniških listov (eBOL) in oddajo zahtevkov za refundacijo nadomestila plače (eNDM) je sestavljen iz dveh modulov, in sicer:

 • eBOL, ki omogoča pregled in prenos izdanih in preklicanih elektronskih bolniških listov (eBOL) za zaposlene,
 • eNDM, ki z uvedbo eBOL omogoča poenostavljeno oddajo zahtevkov za refundacijo nadomestila plače.

S pomočjo vmesnika imate tako v aplikaciji e-racuni.com vedno ažurne podatke iz naslova zadržanosti zaradi bolniške ter možnost oddaje eNDM za refundacijo nadomestila kar iz programa e-racuni.com.

Integriran vmesnik za uvoz eBOL in oddajo eNDM

Vmesnik za prenos e-bolniških listov (eBOL) in oddajo zahtevkov za refundacijo nadomestila plače (eNDM) je sestavljen iz dveh modulov, in sicer:

 • eBOL, ki omogoča pregled in prenos izdanih in preklicanih elektronskih bolniških listov (eBOL) za zaposlene,
 • eNDM, ki z uvedbo eBOL omogoča poenostavljeno oddajo zahtevkov za refundacijo nadomestila plače.

S pomočjo vmesnika imate tako v aplikaciji e-racuni.com vedno ažurne podatke iz naslova zadržanosti zaradi bolniške ter možnost oddaje eNDM za refundacijo nadomestila kar iz programa e-racuni.com.

Plačilna lista in nagrajevanje delavcev v skladu s potrebami vašega podjetja

Obračun plač se prilagodi vašemu sistemu nagrajevanja in omogoča poljubno število parametrov na podlagi katerih se določi višina bruto plače zaposlenega. Podobno kot v Excelu lahko v našem programu določite poljubne elemente plačilne liste in z matematičnimi formulami določite postopek izračuna končne bruto plače. Vsi elementi plačilne liste se lahko prilagodijo potrebam vašega podjetja tako iz vidika vsebine, kot tudi iz vidika izpisa oz. izgleda plačilne liste.

Personalizirane plačilne liste in izpisi v tujih jezikih

Kateri videz plačilne liste ustreza bolj viziji vašega podjetja? Standarden ali transparenten? Z enim klikom izberete željeni videz za izpis plačilne liste ali si ustvarite lasten personaliziran izpis plačilne liste za vaše podjetje.

Izpis plačilnih list je mogoče izpisati v več kot 15-ih tujih jezikih! Med njimi so tako največkrat uporabljeni jeziki angleški, nemški, italijanski ter tudi ostali kot so hrvaški, madžarski, srbski, češki, slovaški, poljski itd.

Pošiljate plačilne liste po elektronski poti? V spletni aplikaciji e-racuni.com poskrbimo za varnost prenosa plačilnih list po elektronski pošti, saj so te zaščitene z geslom za šifriranje PDF datotek.

Evidenca vodenja dopustov ter odločbe za letni dopust

Vnos dopusta za zaposlene še nikoli ni bil tako preprost. Dopust je mogoče vnesti ročno (za posameznega zaposlenega oz. za več zaposlenih hkrati) ali pa preračunati po kriterijih za odmero letnega dopusta glede na kolektivno pogodbo.

Modul Dopusti omogoča tako vodenje dopustov po zaposlenih, izpis odločb o dopustu, izpis poročila o odmerjenem letnem dopustu, prenos dopusta iz preteklega leta, storno dopusta in še mnogo več.

V kadrovski evidenci je tako za zaposlenega v vsakem trenutku na vpogled tekoče stanje ter poraba dopusta.

Enostaven obračun potnih nalogov

V aplikaciji e-racuni.com je podprt modul potni nalogi in z njim povezane funkcionalnosti. Vsak zaposleni si lahko odpre in pripravi lastni potni nalog, vodstvo pa v nadaljevanju uredi kilometrino, dnevnice in ostale povezane stroške. Na voljo je avtomatski izračun relacije poti za obračun kilometrine ter obračun dnevnic v skladu s trenutno veljavno zakonodajo. Obračun potnih nalogov in poročanje na eDavke je mogoče narediti v modulu Potni nalogi ali pa hkrati z obračunom plače. Takoj ob pripravi obračuna plače za zaposlenega program preveri odprte in neobračunane potne naloge v tekočem mesecu in jih ponudi v obračun z obračunom plače.

Evidenca vodenja dopustov ter odločbe za letni dopust

Vnos dopusta za zaposlene še nikoli ni bil tako preprost. Dopust je mogoče vnesti ročno (za posameznega zaposlenega oz. za več zaposlenih hkrati) ali pa preračunati po kriterijih za odmero letnega dopusta glede na kolektivno pogodbo.

Modul Dopusti omogoča tako vodenje dopustov po zaposlenih, izpis odločb o dopustu, izpis poročila o odmerjenem letnem dopustu, prenos dopusta iz preteklega leta, storno dopusta in še mnogo več.

V kadrovski evidenci je tako za zaposlenega v vsakem trenutku na vpogled tekoče stanje ter poraba dopusta.

Enostaven obračun potnih nalogov

V aplikaciji e-racuni.com je podprt modul potni nalogi in z njim povezane funkcionalnosti. Vsak zaposleni si lahko odpre in pripravi lastni potni nalog, vodstvo pa v nadaljevanju uredi kilometrino, dnevnice in ostale povezane stroške. Na voljo je avtomatski izračun relacije poti za obračun kilometrine ter obračun dnevnic v skladu s trenutno veljavno zakonodajo. Obračun potnih nalogov in poročanje na eDavke je mogoče narediti v modulu Potni nalogi ali pa hkrati z obračunom plače. Takoj ob pripravi obračuna plače za zaposlenega program preveri odprte in neobračunane potne naloge v tekočem mesecu in jih ponudi v obračun z obračunom plače.

Avtomatsko knjiženje bančnega prometa

Poskrbite za nemotem in hiter proces evidentiranja plačil!

 • Evidentiranje plačil računov v realnem času s PSD2 povezavo na bančni račun.
 • Avtomatski prenosi izpiskov iz bank.
 • Avtomatsko knjiženje izpiskov v skladu z vnaprej definiranimi pravili knjiženja plačil.
 • Inteligentni pomočnik za ročno likvidacijo in knjiženje plačil.

Vodenje delovnega časa

Ko že mislite, da vse skupaj ne more biti še bolj enostavno, aplikacija e-racuni.com poskrbi, da je uporaba modula za obračun plače zares priročna.

Na voljo je enostavna in pregledna mobilna evidenca za vodenje delovnega časa. Zaposleni na mobilni napravi z enim klikom beleži prijavo na delo, malico, delo na terenu ter odjavo z dela. Istočasno pa se podatki samodejno prenesejo v kadrovsko evidenco zaposlenega, kar je osnova za obračun plače brez ročnega vnosa ur.

Uporabljate aplikacijo drugega ponudnika za vodenje evidenc delovnega časa in razmišljate kako prenesti podatke v aplikacijo e-racuni.com?

Zelo enostavno je mogoče prenašati aktualne podatke iz sistema za vodenje delovnega časa, ki ga uporablja vaše podjetje v aplikacijo e-racuni.com preko API vmesnika. Na ta način imate vse tekoče evidence zaposlenih nemudoma v programu in lahko pripravite obračun plač.

Vodenje delovnega časa

Ko že mislite, da vse skupaj ne more biti še bolj enostavno, aplikacija e-racuni.com poskrbi, da je uporaba modula za obračun plače zares priročna.

Na voljo je enostavna in pregledna mobilna evidenca za vodenje delovnega časa. Zaposleni na mobilni napravi z enim klikom beleži prijavo na delo, malico, delo na terenu ter odjavo z dela. Istočasno pa se podatki samodejno prenesejo v kadrovsko evidenco zaposlenega, kar je osnova za obračun plače brez ročnega vnosa ur.

V OBLAKU VEČ KOT 20 LET

Naša spletna poslovno-računovodska rešitev je na voljo v oblaku od leta 2002. Ponosni smo na več kot 50.000 uporabnikov v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, na Češkem, v Bolgariji in v Italiji, kateri so za fakturiranje in vodenje poslovanja izbrali ravno aplikacijo e-racuni.com.

POVEZUJEMO
VAS Z RAČUNOVODSTVOM

Uporabnikom naše aplikacije smo omogočili enostavno povezovanje z več kot 200 računovodskimi servisi iz celotne Slovenije, ki uporabljajo našo spletno rešitev za nudenje računovodskih storitev v oblaku.

PODPORA UPORABNIKOM

Imate vprašanja? Tukaj smo za vas. Z veseljem vam bomo pomagali pri uporabi naše aplikacije. Na voljo smo vsak delovni dan preko e-mail in telefonske podpore. Za nove uporabnike redno organiziramo brezplačne seminarje, webinarje in individualne predstavitve.

Registrirajte se za 30-dnevno brezplačno uporabo polne funkcionalnosti v paketu PREMIUM!