Proverite zato smo bolji!

Registracija
Isprobajte program
e-rauni besplatno!

Kako biste se to lake uverili u efikasnost programa e-rauni nudimo vam 30-dnevno besplatno testiranje programskih modula po vlastitom izboru kao i pripadajue usluge. Tako ete na najbolji nain proceniti da li program odgovara vaim zahtevima.

Nakon izvrene registracije dobiete korisnika prava slina paketu PREMIUM, a ako elite isprobati funkcionalnost svih modula iz nae ponude, kontaktirajte nas. Ukoliko se nakon probnog perioda odluite za nastavak korienja programa e-rauni, svi podaci koje ste upisali u periodu testiranja e biti sauvani (ukoliko elite).


U donji obrazac upiite vae podatke i zaponite sa upotrebom programa e-rauni. Nakon slanja podataka, primiete elektronsko obavetenje sa vaim korisnikim imenom i lozinkom za prijavu u program.

Ime: *
Prezime: *
Preduzee/Naziv: *
Naziv vaeg radnog mesta: *
Adresa preduzea, ulica i broj: *
Potanski br./Mesto: *
Telefon (format +38111/123-456 ili (011)123/456): *
Fax:
Vaa e-mail adresa: *
PIB preduzea (JMBG za fiz. lica): *
Firma je obveznik za PDV:
Slaemo se sa uslovima upotrebe.
elimo da nas telefonom kontaktira prodavac e-rauna.
Saglasni smo da nas preduzee E-rauni CS d.o.o. jednom meseno putem elektronske pote obavetava o novostimana na svojim internet stranama.