Isprobajte sada!

Cenovnik usluga

E-računi su otvoren sistem koji je moguće doraditi po vašim željama. Za svaku doradu vam unapred pripremamo ponudu, a rad obračunavamo po veoma povoljnoj ceni.


Opis rada Vremenska postavka €
(bez PDV)*
Programiranje dodatnih funkcija, izveštaja, novih modula 37.00
Zahtevno programiranje koje zahteva predznanje iz poslovnog domena 45.00
Vođenje projekata i sistemska analiza 55.00
Obuka i savetovanje korisnika 25.00
Sistemska administracija (instalacija programa, ...) 40.00
Održavanje web strane (grafičko oblikovanje, HTML, ...) 30.00Zbog načina delovanja i instalacije je program e-računi odlično rešenje za intranet okruženje, gde je potrebna visoka stopa sigurnosti podataka i jednostavnost administriranja sistema. Sistem e-računi se lako širi i povezuje sa svom ostalom programskom opremom tako da ga je moguće lako integrisati u postojeće informacijsko okruženje preduzeća.


Program e-računi radi kako na sistemu Windows, tako i na Linux serveru. Takođe ga je moguće povezati sa svim raširenimi bazama podataka, kao što su Oracle, DB2, SQL server, PostgreSQL, itd. Kao takvi e-računi su idealan izbor za implementaciju web aplikacije na moguće već postojeće sisteme ili kao dopuna istih. Naš tim je u prošlosti realizovao više projekata za veća preduzeća širom Evrope i dokazao kompetentnost pri razvoju vrhunskih web aplikacija.


* Sve navedene cene su bez PDV-a. PDV se obračunava po važećoj stopi. Cenovnik važi od 1.12.2011. Zadržavamo pravo na promenu cena bez prethodne najave.

** Cene su navedene u evrima, plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan objave .