Reference programa e-računi

Program e-računi je prisutan na srpskom tržištu od 2005. godine i trenutno je najpotpunija internetna aplikacija za vođenje poslovanja i internetnog računovodstva u Srbiji. Program je od 2002. godine na raspolaganju u Sloveniji, a od 2008. i u Hrvatskoj.


Kao davalac usluga za internet knjigovodstvo i vođenje poslovanja, razlikujemo dva tipa korisnika među našim strankama:

  • Velika i srednja preduzeća, koja imaju vlastita IT odeljenja, uključuju program e-računi u svoju intranet mrežu i vrše integraciju programa u vlastiti informacioni sistem. Takva preduzeća imaju u vlasništvu licencu za upotrebu programskog servera e-računi i instaliran program na vlastitim računarima.
  • Mala i srednja preduzeća, koja nemaju vlastita IT odeljenja. Takva preduzeća se najčešće odlučuju za zakup e-računa, za upotrebu putem interneta (outsourcing IT-a). Pritom celokupnu brigu za pravilan rad programa kao i za održavanje servera i programskih modula preuzima naš računarski centar. Preduzeća na taj način smanjuju troškove informatike jer im vlastiti serveri više nisu potrebni i ne moraju plaćati sistemsku administraciju niti održavanje računarske opreme - sve to je uključeno u iznos mesečne pretplate na program e-računi.

Obzirom na potencijalnu osetljivost poslovnih podataka, koji se vode u našim bazama podataka i u skladu sa našom politikom privatnosti, preduzeće E-RAČUNI CS d.o.o. ne objavljuje nikakve podatke o korisnicima e-računi programskih rešenja u marketinške svrhe. To isključuje i referentu listu. Objavljujemo samo popis većih stranaka s licencom za upotrebu programa, koje su dozvolile upis na referentnu listu programa e-računi.