Prvi na hrvatskom tržištu uveli smo automatsku sinkronizaciju s bankovnim računima svih banaka u EU sukladno EU direktivi PSD2.

Svrha ovog povezivanja je uspostava automatskog prijenosa izvoda kako bi svi bankovni transferi odmah bili vidljivi u programu čime je zatvaranje otvorenih stavki dostupno odmah i bez potrebe za ručnim uvozom datoteka iz internet bankarstva.

Tko može i kako povezati bankovni račun sa sustavom e-racuni.hr?

Automatsko povezivanje s bankom može uspostaviti ovlaštena osoba za pristup bankovnom računu kroz modul Banka – Bankovni računi klikom na “Poveži se sa bankom” i slijediti daljnjem postupku povezivanja:

BankConnecting_1


Kako aktivirati vezu s bankom ukoliko ovlaštena osoba za pristup bankovnom računu ne koristi sustav e-racuni.hr?

Ako osoba, ovlaštena za pristup bankovnom računu nema pristup sustavu e-racuni.hr, ali ga koriste drugi zaposlenici i/ili računovodstvo, šalje joj se poveznica za autorizaciju e-poštom klikom na gumb “Pošalji poveznicu za autorizaciju”, a zatim slijedi korake autorizacije do potvrde uspješnog povezivanja s bankom:

BankConnecting_2

Uspostavljena veza s bankom aktivna je 90 dana. Po isteku 90 dana potrebno je ponovno izvršiti autorizaciju kojom programu produžujete pristup do vaših podataka na računu. O isteku valjanosti autorizacije program će automatski obavjestiti osobu koja je izvršila autorizaciju slanjem poveznice za obnovu veze e-poštom:

Koje su prednosti izravnog povezivanja sustava e-racuni.hr s vašom bankom?

  • štedite vrijeme koje ste trošili na ručni prijenos izvoda u e-racuni.hr koje sada možete namjeniti drugim važnim zadacima
  • odmah dobivate uvid u primljene uplate i time u ažurno stanje otvorenih potraživanja na pregledu izdanih računa, ponuda, narudžbi i dr.
  • ubrzati možete otpremu paketa i usluga izvršenje kojih uvjetujete primljenom uplatom
  • bez straha možete aktivirati automatsko slanje podsjetnika za plaćanje kupcima zahvaljujući ažurnoj evidenciji otvorenih stavki

Više informacija o ovoj novosti i prednostima povezivanja s bankom opisali smo u našim online uputama na stranici: Automatski prijenos bankovnih izvoda izravnim povezivanjem s bankom