Program za obračun plaće

Obračun plaće, kadrovska evidencija
i vođenje radnog vremena na jednom mjestu
za samo 35,00 € + PDV / mjesec

Program za obračun plaće

Obračun plaće, kadrovska evidencija i vođenje radnog vremena na jednom mjestu
za samo 35,00 € + PDV / mjesec

 • Intuitivan i za korištenje jednostavan modul
 • Prilagodljiv potrebama svake tvrtke
 • Usklađen s važećim propisima
 • Sadrži aktualne mjesečne podatke za pripremu ispravnih obračuna
 • Uključuje mobilnu aplikaciju za evidentiranje dolazaka i odlazaka na/s radnog mjesta
 • Povezuje evidenciju prisutnosti i godišnjih odmora s obračunom plaće
 • Po funkcionalnostima među najmoćnijim modulima za obračun plaće u regiji

 • Kreiranje obrazaca i datoteka za izvještavanje putem ePorezna
 • Automatsko kreiranje naloga za plaćanje
 • Isplate putnih troškova i povrat materijalnih troškova
 • Prilagođeno izvještavanje za neisplaćene i zakašnjele isplate plaće
 • Godišnji obračun poreza i prireza
 • Potvrde o plaći (R1), rekapitulacije za postupak kontrole (tablica 01/11) i statistički izvještaji (RAD-1G)
 • Unaprijed ugrađena pravila knjiženja
 • Mogućnost praćenja troškova plaće po mjestima troška

Godišnji izvještaji za zaposlenike:

 • podaci o plaći, mirovini, doprinosima, porezu i prirezu (IP1)
 • rekapitulacija obračunatih primitaka
 • rekapitulacija isplaćenih neoporezivih primitaka
 • potvrde o isplaćenim primitcima
 • izvještaj o obračunatim satima rada

Razni izvještaji iz obračuna plaće i drugih primitaka:

 • ispis isplatnih lista za više mjeseci
 • evidencija o troškovima rada
 • rekapitulacija isplate drugih honorara

Modul u potpunosti nudi sve što trebate za obračun plaće:

 • Obračun plaće uključujući naknade, stimulacije, primitke u naravi i razne dodatke s mogućnošću individualne prilagodbe za svaku tvrtku
 • Obračun plaće za izaslane radnike
 • Obračun dodatnih osiguranja i neoporezivih primitaka

Dodatno je podržana priprema obračuna i isplata ostalih vrsta osobnih primitaka:

 • Obračun regresa za godišnji odmor
 • Obračun doprinosa samostalne djelatnosti
 • Obračun autorskih honorara, ugovora o djelu, dividendi, naknada članovima uprave, itd.
 • Obračun ostalih primitaka (primici po osnovi djelatnosti sportaša, stipendije i drugi primitci od kojih se određuje drugi dohodak)

 • Intuitivan i za korištenje jednostavan modul
 • Prilagodljiv potrebama svake tvrtke
 • Uvijek usklađen s važećim propisima
 • Sadrži aktualne mjesečne podatke za pripremu ispravnih obračuna
 • Uključuje mobilnu aplikaciju za evidentiranje dolazaka i odlazaka na/s radnog mjesta
 • Povezuje evidenciju prisutnosti i godišnjih odmora s obračunom plaće
 • Po funkcionalnostima među najmoćnijim modulima za obračun plaće u regiji

 • Kreiranje obrazaca i datoteka za izvještavanje putem ePorezna
 • Automatsko kreiranje naloga za plaćanje
 • Isplate putnih troškova i povrat materijalnih troškova
 • Prilagođeno izvještavanje za neisplaćene i zakašnjele isplate plaće
 • Godišnji obračun poreza i prireza
 • Potvrde o plaći (R1), rekapitulacije za postupak kontrole (tablica 01/11) i statistički izvještaji (RAD-1G)
 • Unaprijed ugrađena pravila knjiženja
 • Mogućnost praćenja troškova plaće po mjestima troška

Godišnji izvještaji za zaposlenike:

 • podaci o plaći, mirovini, doprinosima, porezu i prirezu (IP1)
 • rekapitulacija obračunatih primitaka
 • rekapitulacija isplaćenih neoporezivih primitaka
 • potvrde o isplaćenim primitcima
 • izvještaj o obračunatim satima rada

Razni izvještaji iz obračuna plaće i drugih primitaka:

 • ispis isplatnih lista za više mjeseci
 • evidencija o troškovima rada
 • rekapitulacija isplate drugih honorara

Modul u potpunosti nudi sve što trebate za obračun plaće:

 • Obračun plaće uključujući naknade, stimulacije, primitke u naravi i razne dodatke s mogućnošću individualne prilagodbe za svaku tvrtku
 • Obračun plaće za izaslane radnike
 • Obračun dodatnih osiguranja i neoporezivih primitaka

Dodatno je podržana priprema obračuna i isplata ostalih vrsta osobnih primitaka:

 • Obračun regresa za godišnji odmor
 • Obračun doprinosa samostalne djelatnosti
 • Obračun autorskih honorara, ugovora o djelu, dividendi, naknada članovima uprave, itd.
 • Obračun ostalih primitaka (primici po osnovi djelatnosti sportaša, stipendije i drugi primitci od kojih se određuje drugi dohodak)

Kadrovska evidencija

Uspješno vođenje tvrtke podrazumijeva i vođenje kadrova i zakonsko propisane dokumentacije koja se odnosi na zaposlenika i podatke o zaposlenju.

U programu e-racuni.hr su svi kadrovski podaci zaposlenika dostupni na jednom mjestu što poboljšava praćenje cjelokupne evidencije, a koja je istovremeno i temelj za pripremu obračuna plaće.

Kadrovska evidencija omogućuje:

 • vođenje podataka koji izravno utječu na obračun plaće i drugih primitaka: matični podaci zaposlenika, podaci o zaposlenju, rezidentstvu, prijevozu na posao i drugim neoporezivim primitcima, primitcima u naravi, raznim stimulacijama, uzdržavanim članovima, kreditima i obustavama, dodatnim osiguranjima i bankovnim računima za isplatu primitaka
 • vođenje svih ostalih važnih podataka o zaposleniku: osobni dokumenti, zaštita na radu, liječnički pregledi, obavezni tečajevi, godišnji razgovori i dr.

Uz sve navedeno, kadrovska evidencija omogućuje dnevno praćenje dolazaka i odlazaka na / s posla koji se bilježe automatski na temelju prijave i odjave zaposlenika te odsutnosti zbog bolovanja i evidencije godišnjih odmora.

Uvijek ažurni mjesečni podaci i program usklađen s važećim propisima!

Pri pripremi obračuna plaće u potpunosti se možete posvetiti samom sadržaju obračuna jer su svi aktualni mjesečni podaci unaprijed ugrađeni i dostupni već pri izradi prvog obračuna plaće!

Program e-racuni.hr sadrži aktualne mjesečne podatke o prosječnoj i minimalnoj plaći, fondu radnih sati za 5-dnevni i 6-dnevni radni tjedan, broju radnih dana i praznika, minimalnoj i maksimalnoj osnovici za obračun doprinosa, važećim vrstama i stopama doprinosa, osobnim odbitcima, poreznim razredima, stopama prireza, uplatnim računima i mnogo više.

Uvijek ažurni mjesečni podaci i program usklađen s važećim propisima!

Pri pripremi obračuna plaće u potpunosti se možete posvetiti samom sadržaju obračuna jer su svi aktualni mjesečni podaci unaprijed ugrađeni i dostupni već pri izradi prvog obračuna plaće!

Program e-racuni.hr sadrži aktualne podatke o prosječnoj i minimalnoj plaći, fondu radnih sati za 5-dnevni i 6-dnevni radni tjedan, broju radnih dana i blagdana, minimalnoj i maksimalnoj osnovici za obračun doprinosa, važećim vrstama i stopama doprinosa, osobnim odbitcima, poreznim razredima, stopama prireza, uplatnim računima i mnogo više. Omogućuje pripremu sljedećih vrsta obračuna:

 • obračun plaće za rezidente, nerezidente i izaslane radnike
 • obračun doprinosa samostalne djelatnosti
 • obračun neoporezivih primitaka
 • obračun regresa
 • obračun otpremnina
 • obračun dividendi i naknada članovima uprave
 • obračun autorskih honorara i ugovora o djelu
 • obračun ostalih primitaka
 • godišnji obračun poreza i prireza

Isplatna lista i nagrađivanje zaposlenika sukladno potrebama vaše tvrtke

Obračun plaće prilagođava se vašem sustavu nagrađivanja i omogućuje neograničenu količinu parametara na temelju kojih se određuje iznos bruto plaće zaposlenika. Slično kao u Excelu i u našem programu možete postaviti željene elemente isplatne liste i matematičkim formulama zadati postupak izračuna konačne bruto plaće. Sve elemente isplatne liste možete prilagoditi potrebama svoje tvrtke, što po pitanju sadržaja pa tako i po pitanju izgleda isplatne liste.

Izgled isplatnih lista i ispisi na stranom jeziku

Koji izgled isplatne liste vam bolje odgovara? Izaberite klasični ispis isplatne liste s opcijom dodavanja vlastitog logotipa i potpisa ovlaštene osobe ili izaberite ispis isplatne liste na obrazac IP1.

Isplatne liste je moguće ispisati u već više od petnaest stranih jezika! Među najčešće korištenim ispisima na stranom jeziku su ispis na engleskom, njemačkom, talijanskom kao i u ostalim jezicima poput slovenskog, srpskog, češkog, poljskog, slovačkog, itd.

Želite slati isplatne liste elektroničkim putem? Pobrinuli smo se za sigurnost prijenosa isplatnih lista e-poštom koje su zaštićene jedinstvenom zaporkom za šifriranje PDF datoteka.

Vođenje evidencije godišnjih odmora

Unos i praćenje godišnjih odmora nikad nije bilo jednostavnije. Modul Godišnji odmori omogućuje praćenje broja dana godišnjeg odmora po zaposlenicima, pregled iskorištenog godišnjeg odmora, ostatak godišnjeg odmora za tekuću godinu, prijenos godišnjeg odmora iz protekle godine ili storniranje godišnjeg odmora.

Praćenje tekućih podataka o godišnjem odmoru zaposlenika podržano je i putem kadrovske evidencije. U svrhe lakše oranizacije poslovanja, iz evidencije prisutnosti na radnom mjestu predviđen je ispis rasporeda korištenja godišnjih odmora za izabrano razdoblje.

Predviđena je mogućnost prilagodbe postavki za izračun naknade za godišnji odmor i isplatu naknade za neiskorišteni godišnji odmor te  priprema obračuna regresa.

Jednostavan obračun putnih naloga

U programu e-racuni.hr dostupan je modul putni nalozi i s njim povezane funkcionalnosti. Svaki zaposlenik samostalno otvara i priprema vlastiti putni nalog, a ovlaštena osoba u nastavku priprema obračunske podatke (kilometraže, dnevnice i dr. povezani troškovi). Na raspolaganju je automatski izračun relacije puta za obračun kilometraže i obračun dnevnica sukladno važećim propisima. Obračun putnih naloga, isplatu putnih troškova i izvještavanje za ePoreznu moguće je pripremiti izravno u modulu Putni nalozi no moguća je i isplata zajedno s redovnom plaćom i združenim izvještavanjem za ePorezna. Po dodavanju zaposlenika u obračun plaće program provjerava neisplaćene putne troškove u tekućem mjesecu i nudi mogućnost isplate zajedno s redovnom plaćom.

Vođenje evidencije godišnjih odmora

Unos i praćenje godišnjih odmora nikad nije bilo jednostavnije. Modul Godišnji odmori omogućuje praćenje broja dana godišnjeg odmora po zaposlenicima, pregled iskorištenog godišnjeg odmora, ostatak godišnjeg odmora za tekuću godinu, prijenos godišnjeg odmora iz protekle godine ili storniranje godišnjeg odmora.

Praćenje tekućih podataka o godišnjem odmoru zaposlenika podržano je i putem kadrovske evidencije. U svrhe lakše oranizacije poslovanja, iz evidencije prisutnosti na radnom mjestu predviđen je ispis rasporeda korištenja godišnjih odmora za izabrano razdoblje.

Predviđena je mogućnost prilagodbe postavki za izračun naknade za godišnji odmor i isplatu naknade za neiskorišteni godišnji odmor te  priprema obračuna regresa.

Jednostavan obračun putnih naloga

U programu e-racuni.hr dostupan je modul putni nalozi i s njim povezane funkcionalnosti. Svaki zaposlenik samostalno otvara i priprema vlastiti putni nalog, a ovlaštena osoba u nastavku priprema obračunske podatke (kilometraže, dnevnice i dr. povezani troškovi). Na raspolaganju je automatski izračun relacije puta za obračun kilometraže i obračun dnevnica sukladno važećim propisima. Obračun putnih naloga, isplatu putnih troškova i izvještavanje za ePoreznu moguće je pripremiti izravno u modulu Putni nalozi no moguća je i isplata zajedno s redovnom plaćom i združenim izvještavanjem za ePorezna. Po dodavanju zaposlenika u obračun plaće program provjerava neisplaćene putne troškove u tekućem mjesecu i nudi mogućnost isplate zajedno s redovnom plaćom.

Vođenje evidencije radnog vremena

Kada već mislite da sve zajedno ne može biti jednostavnije, program e-racuni.hr se pobrine da je korištenje modula za obračun plaće još praktičnije.

Na raspolaganju je pregledna i za korištenje jednostavna mobilna evidencija za vođenje radnog vremena. Zaposlenici putem mobilnog uređaja jednim klikom evidentiraju dolazak na posao, pauzu za ručak, rad na terenu i odlazak s posla. Istovremeno se ti podaci automatski prenose u kadrovsku evidenciju zaposlenika na kojoj temelji obračun plaće bez potrebe za dodatnim ručnim upisom sati.

Koristite aplikaciju drugog pružatelja za vođenje evidencije radnog vremena i pitate se kako prenijeti podatke u program e-racuni.hr?

Aktualne podatke možete vrlo jednostavno prenositi iz vlastitog sustava za vođenje radnog vremena u program e-racuni.hr putem API sučelja. Na ovaj način u program odmah dobivate na uvid sve tekuće evidencije zaposlenika i možete krenuti s pripremom obračuna plaće.

Vođenje evidencije radnog vremena

Kada već mislite da sve zajedno ne može biti jednostavnije, program e-racuni.hr se pobrine da je korištenje modula za obračun plaće još praktičnije.

Na raspolaganju je pregledna i za korištenje jednostavna mobilna evidencija za vođenje radnog vremena. Zaposlenici putem mobilnog uređaja jednim klikom evidentiraju dolazak na posao, pauzu za ručak, rad na terenu i odlazak s posla. Istovremeno se ti podaci automatski prenose u kadrovsku evidenciju zaposlenika na kojoj temelji obračun plaće bez potrebe za dodatnim ručnim upisom sati.

Koristite aplikaciju drugog pružatelja za vođenje evidencije radnog vremena i pitate se kako prenijeti podatke u program e-racuni.hr?

Aktualne podatke možete vrlo jednostavno prenositi iz vlastitog sustava za vođenje radnog vremena u program e-racuni.hr putem API sučelja. Na ovaj način u program odmah dobivate na uvid sve tekuće evidencije zaposlenika i možete krenuti s pripremom obračuna plaće.

U OBLAKU VEĆ 20 GODINA

Naš poslovno-računovodstveni sustav dostupan je u oblaku od 2002. godine. Ponosni smo na više od 50.000 korisnika u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Češkoj, Bugarskoj i u Italiji, koji su za fakturiranje i vođenje poslovanja odabrali upravo e-racuni.hr.

POVEZUJEMO VAS S RAČUNOVOĐOM
Korisnicima našeg sustava omogućili smo jednostavno povezivanje s više od 150 računovodstvenih ureda diljem Hrvatske, koji koriste naš online sustav za pružanje usluge računovodstva u oblaku.

KORISNIČKA PODRŠKA

Imate pitanja? Tu smo za vas. Rado ćemo vam pomoći u korištenju našeg sustava. Dostupni smo svakim radnim danom putem e-pošte i telefona. Redovito organiziramo besplatne seminare za nove korisnike, webinare i individualne prezentacije.

Registrirajte se za 30-dnevno besplatno korištenje cjelokupne funkcionalnosti na paketu PREMIUM!