U programu e-racuni.hr implementirane su potrebne prilagodbe funkcionalnosti za izradu obračuna plaće za mjesec prosinac 2022. godine kao i za obračune tokom 2023. godine na dalje.

U samom postupku pripreme obračuna plaće za prosinac 2022. u usporedbi s dosadašnjim nema drugih posebnosti osim što je važno odmah pri otvaranju obračuna upisati datum isplate kojeg više nećemo mjenjati (npr. datum isplate u 2022. zamjeniti datumom isplate u 2023. ili obrnuto). Sadržaj obračuna plaće prilagođava se upravo tome isplaćuje li se plaća u 2022. godini ili u 2023. godini.

Koja pravila primjenjujemo pri izradi obračuna plaće prosinac?

  • Ukoliko plaću za mjesec prosinac isplaćujemo u 2022. godini, obračun pripremamo u valuti kuna, isplaćujemo u valuti kuna i knjižimo u valuti kuna, shodno obračunskom razdoblju. Na obračunskim listama primitke zaposlenika dodatno preračunavamo u valutu euro primjenom fiksnog tečaja konverzije. JOPPD obrazac podnosimo u valuti kuna.

Primjer obračuna plaće za mjesec prosinac, isplata u 2022. godini:

  • Ukoliko plaću za mjesec prosinac isplaćujemo u 2023. godini, obračun pripremamo u valuti euro i isplaćujemo u valuti euro. Na obračunskim listama primitke zaposlenika dodatno preračunavamo u valutu kuna primjenom fiksnog tečaja konverzije. JOPPD obrazac podnosimo u valuti euro. Obračun knjižimo u poslovne knjige u valuti kuna, shodno obračunskom razdoblju.

Primjer obračuna plaće prosinac, isplata u 2023. godini:

Kako pripremiti obračun plaće za mjesec prosinac koja se isplaćuje u 2023. godini?

Pri dodavanju zaposlenika u obračun plaće za mjesec prosinac s datumom isplate u 2023. godini, program automatski konvertira iznos bruto plaće upisan u valuti ‘HRK’ u podacima zaposlenika u kadrovskoj evidenciji primjenom fiksnog tečaja u valutu euro. To znači da za izradu obračuna plaće nije potrebno prethodno ažurirati iznos bruto plaće zaposlenika u kadrovskoj evidenciji tj. ručno preračunati i upisati iznos bruto plaće u valuti euro.

Program za potrebe izrade ovog obračuna plaće istovremeno nudi mogućnost konverzije i iznosa ostalih primitaka koje vodimo u kadrovskoj evidenciji u valutu euro. Riječ je o sljedećim primitcima / podacima: naknada za prijevoz na posao, stimulacija, iznos umanjenja osobnog odbitka, iznos satnice za refundaciju.

Sljedeća slika prikazuje postupak kojim u obračunu plaće prosinac možemo potvrditi ili odbiti konverziju ali i pohranu konvertiranih iznosa u kadrovsku evidenciju odvojeno za bruto plaću i za ostale primitke/podatke:

Ako potvrdimo pohranu konvertiranog iznosa bruto plaće u valuti euro u kadrovsku evidenciju, postojeći podatak o iznosu bruto plaće u kunama kojeg vodimo u podacima o zaposlenju na zaposleniku bit će zamjenjen podatkom o iznosu bruto plaće u valuti euro te će se primjeniti i u obračunu plaće. Ako NE potvrdimo promjenu u kadrovskoj evidenciji, program će kod ovog kao i svih daljnjih obračuna plaće tokom 2023. godine automatski preračunavati iznos bruto plaće u valutu euro primjenom fiksnog tečaja konverzije samo u svrhe izrade obračune, bez izmjene u kadrovskoj evidenciji.

No, to neće biti slučaj s ostalim primitcima (naknada za prijevoz na posao, stimulacija,…) ukoliko ne potvrdimo ažuriranje istih u kadrovskoj evidenciji, jer se ti iznosi i podaci u kadrovskoj evidenciji isključivo vode u službenoj valuti. Za automatski izračun i konverziju iznosa ostalih primitaka u valutu euro (naknada za prijevoz na posao, stimulacija,…) je stoga potrebno zadati “Želim promjeniti gore navedene iznose u valutu EUR u obračunu plaće i u kadrovskoj evidenciji” kao što je prikazano na slici gore. Ovom će opcijom iznosi ostalih primitaka koje smo do tog trenutka u kadrovskoj evidenciji vodili u valuti kuna biti konvertirati i zamjenjeni iznosom u valuti euro te će se primjeniti kod ovog kao i kod svih daljnjih obračuna plaće.

Ako na ovom mjestu NE potvrdimo pohranu konvertiranih iznosa ostalih primitaka u kadrovsku evidenciju, morat ćemo ih sami preračunati u euro i iznose ručno ažurirati u obračunu plaće za zaposlenika. Odgovornost za pravovremeno i ispravno ažuriranje podataka o iznosima ostalih primitaka zaposlenika je u ovom slučaju na krajnjem korisniku koji priprema obračun plaće.

Ukoliko dakle u obračunu plaće potvrdimo konverziju s opcijom istovremenog ažuriranja podataka o bruto plaći i iznosima ostalih primitaka u kadrovskoj evidenciji, iznos bruto plaće upisan u kunama kao i ostali primitci zaposlenika bit će zamjenjeni iznosom, konvertiranim primjenom fiksnog tečaja u valutu euro u obračunu plaće i u kadrovskoj evidenciji.

Za više informacija o ovoj temi kontaktirati možete našu korisničku podršku na helpdesk@e-racuni.hr.