Ako prodajete dobra i usluge putem interneta što predstavlja oblik prodaje na daljinu (e-Trgovina) te su vaši kupci krajnji potrošači u EU koji nisu porezni obveznici, svakako provjerite jeste li već u obvezi obračunavati PDV zemlje članice u koju se odvijaju vaše isporuke.

U programu e-racuni.hr je u svrhe izdavanja računa primjenom posebnih postupaka oporezivanja dostupan modul MULTIVAT, a koji ujedno korisnicima sustava OSS/IOSS nudi podršku za izradu kvartalnih izvješća o prometu i iznosu pripadajućeg PDV-a po pojedinoj državi članici potrošnje.

Kada započeti i kako primjenjivati modul MULTIVAT?

Do trenutka prelaska jedinstvenog praga isporuka prema svim državama članicama EU od 77.000,00 kn (bez PDV-a), na računima obračunavate hrvatski PDV bez obzira iz koje su države vaši kupci.

U trenutku kada vrijednost vaših isporuka prema svim državama članicama prekorači propisan jedinstven prag isporuka, a koji se primjenjuje na:

 • telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja te elektronički obavljene usluge osobama koje nisu porezni obveznici u drugim državama članicama
 • prodaju dobara na daljinu unutar Europske unije

mjesto oporezivanja postaje mjesto prebivališta primatelja usluga i mjesto gdje završava prijevoz dobara kupcu. To znači da ste u obvezi obračunati PDV zemlje članice u koju isporučujete dobra i usluge.

Čitanje ovog članka preporučamo svima koji već koristite modul MULTIVAT ili to tek planirate jer sadrži primjere s odgovorima na najčešća pitanja u svezi primjene posebnih postupaka oporezivanja.

Primjer 1: Prodaja elektroničkih usluga krajnjem potrošaču iz države članice EU

Pri obračunu obavljenih elektroničkih usluga krajnjem potrošaču iz druge države članice EU (npr. Njemačka) koji nije porezni obveznik izaberite sljedeću vrstu prodaje:

Obavljene elektronske usluge unutar EU (obračun prekograničnog PDV-a)

U programu bi za krajnjeg potrošača npr. iz Njemačke bila zadana sljedeća vrsta prodaje na dokumentu:

Ta vrsta prodaje je do 01.07.2021. bila korištena za izvještavanje putem sustava Mini One Stop Shop (MOSS), a sada se može koristiti i za izvještavanje putem sustava OSS.

Unatoč tome što je riječ o prodaji elektroničkih usluga, riječ je o usluzi pri obračunu koje je sada moguće koristiti i sljedeću vrstu prodaje:

“Obavljene usluge krajnjim potrošačima u EU (OSS)”

U programu bi za krajnjeg potrošača iz npr. Njemačke bila zadana sljedeća vrsta prodaje na dokumentu:

O takvoj prodaji usluga izvještavamo putem obračuna PDV-a u EU sustavu OSS te nije uključena u redovni obračun PDV-a.

Pozor: ako je kupac porezni obveznik iz druge države članice EU, tada bi za obračun obavljene iste elektroničke usluge izabrali vrstu prodaje “Oslobođene isporuke – obavljene usluge unutar EU (PDV obračunava primatelj).

Primjer 2: Prodaja usluga krajnjem potrošaču iz države članice EU

Pri obračunu obavljenih usluga prema krajnjem potrošaču iz druge države članice EU (npr. Češka) koji nije porezni obveznik, izaberite sljedeću vrstu prodaje na dokumentu:

“Obavljene usluge krajnjim potrošačima u EU (OSS)”

U programu bi za krajnjeg potrošača iz npr. Češke bila zadana sljedeća vrsta prodaje na dokumentu:

Kao što smo spomenuli kroz “Primjer 1″, pod ovom vrstom prodaje možemo izvještavati i o elektroničkim uslugama prema krajnjem potrošaču (do 01.07.2021. izvještavanje putem sustava MOSS).

O takvom primjeru prodaje usluge izvještavamo kroz obračun PDV-a u EU sustavu OSS te nije uključena u redovni obračun PDV-a.

Pozor: ako je kupac porezni obveznik iz druge države članice EU, tada bi za obračun obavljene iste usluge izabrali vrstu prodaje “Oslobođene isporuke – obavljene usluge unutar EU (PDV obračunava primatelj)”.

Primjer 3: Prodaja robe krajnjem potrošaču iz države članice EU.

Pri obračunu isporučenih dobara prema krajnjem potrošaču iz druge države članice EU (npr. Austrija) koji nije porezni obveznik, izaberite sljedeću vrstu prodaje na dokumentu:

“Isporuke dobara na daljinu krajnjim potrošačima u EU (OSS)”

U programu bi za krajnjeg potrošača iz npr. Austrije bila zadana sljedeća vrsta prodaje na dokumentu:

O takvom primjeru prodaje dobara izvještavamo kroz obračun PDV-a u EU sustavu OSS te nije uključena u redovni obračun PDV-a.

Pozor: ako je kupac porezni obveznik iz druge države članice EU, tada bi za obračun iste isporuke dobara izabrali vrstu prodaje “Oslobođene isporuke dobara unutar EU”.

 

Primjer 4: Prodaja dobara krajnjem potrošaču iz države članice EU u slučaju kada se roba nalazi u istoj državi članici u kojoj se nalazi i krajnji potrošač

Obračun isporuke dobara krajnjem potrošaču iz druge države članice EU (npr. Slovenija) koji nije porezni obveznik, a koja su u vašem vlasništu te locirana (skladištena) upravo u Sloveniji.

U ovom se slučaju ne radi o izvještavanju obračuna PDV-a putem sustava OSS/IOSS.

Za ovu vrstu prodaje vaša tvrtka mora biti registrirana za obračun prekograničnog PDV-a u Sloveniji.

U programu bi za ovaj slučaj na računu prema krajnjem potrošaču iz države članice EU (Slovenija) izabrali sljedeću vrstu prodaje:

Osnovica prometa takve isporuke iskazuje se kroz redovni obračun PDV-a. O iznosu PDV-a izvještavamo u državi u kojoj smo registrirani za potrebe obračuna PDV-a (u ovom slučaju Slovenija).

Primjer 5: Vaša tvrtka omogućuje prodaju isporučitelju sa sjedištem izvan EU putem portala za krajnjeg potrošača u Hrvatskoj

U ovom slučaju je stvarni dobavljač tvrtka izvan EU (primjer: kineska tvrtka), lokacija dobara je Hrvatska i prodaja se vrši putem vašeg portala.

U ovom slučaju se portal smatra isporučiteljem. Dobra naručuje krajnji potrošač iz Hrvatske.

 • Isporučitelj: vaša tvrtka – obveznik PDV-a u Hrvatskoj
 • Dobavljač: tvrtka iz Kine (vlasnik dobara)
 • Krajnji potrošač: iz Hrvatske
 • Lokacija dobra: u Hrvatskoj

U programu bi za ovaj slučaj na računu prema krajnjem potrošaču iz Hrvatske izabrali sljedeću vrstu prodaje:

O takvoj isporuci dobara izvještavamo kroz obračun PDV-a putem sustava OSS te se ne uključuje u redovni obračun PDV-a.

Primjer 6: Vaša tvrtka omogućuje prodaju isporučitelju sa sjedištem izvan EU putem elektroničkih sučelja. Dobra se otpremaju iz države izvan EU krajnjem potrošaču u EU i ne prelazi vrijednost od 1.135,00 kn.

U ovom slučaju je stvarni dobavljač tvrtka izvan EU (primjer: kineska tvrtka), lokacija dobara je Kina i prodaja se vrši putem vašeg elektroničkog sučelja. U ovom slučaju je vaša tvrtka isporučitelj. Dobra naručuje krajnji potrošač iz Slovačke.

 • Isporučitelj: vaša tvrtka – obveznik PDV-a v Hrvatskoj
 • Dobavljač: tvrtka iz Kitajske (vlasnik dobara)
 • Krajnji potrošač: iz Slovačke (u EU)
 • Lokacija dobara: Kina (izvan EU)

Izaberete sljedeću vrstu prodaje:

O takvoj isporuci dobara izvještavamo kroz obračun PDV-a putem sustava IOSS te nije predmet redovnog obračuna PDV-a.

Primjer 7: Vaša tvrtka omogućuje prodaju dobavljaču sa sjedištem izvan EU putem elektroničkog sučelja. Dobra se otpremaju iz druge države članice EU krajnjem potrošaču u treću državu članicu EU.

U ovom slučaju je stvarni dobavljač tvrtka izvan EU (primjer: kineska tvrtka koja je vlasnik dobara), lokacija dobara je Slovačka i prodaja se vrši putem vašeg elektroničkog sučelja. U ovom slučaju je vaša tvrtka isporučitelj. Dobra naručuje krajnji potrošač iz Austrije.

 • Isporučitelj: vaša tvrtka – obveznik PDV-a v Hrvatskoj
 • Dobavljač: tvrtka iz Kine (vlasnik dobara)
 • Krajnji potrošač: iz Austrije (u EU)
 • Lokacija dobara: Slovačka (u EU)

U programu je na računu prema krajnjem potrošaču iz druge države članice EU (Austrija) potrebno izabrati sljedeću vrstu prodaje:

O takvoj isporuci dobara izvještavamo kroz obračun PDV-a putem sustava IOSS te nije predmet redovnog obračuna PDV-a.

Primjer 8: Vaša tvrtka omogućuje prodaju dobavljaču sa sjedištem izvan EU putem elektroničkog sučelja. Dobra se otpremaju iz države izvan EU krajnjem potrošaču u Hrvatsku i ne prelazi vrijednost 1.135,00 kn.

U ovom slučaju je stvarni dobavljač tvrtka izvan EU (primjer: kineska tvrtka koja je vlasnik dobara), lokacija dobara je Kina i prodaja se vrši putem vašeg elektroničkog sučelja. U ovom slučaju je vaša tvrtka isporučitelj. Dobra naručuje krajnji potrošač iz Hrvatske.

 • Isporučitelj: vaša tvrtka – obveznik PDV-a v Hrvatskoj
 • Dobavljač: tvrtka iz Kine (vlasnik dobara)
 • Krajnji potrošač: iz Hrvatske
 • Lokacija dobara: Kina (izvan EU)

U programu je na računu prema krajnjem potrošaču iz Hrvatske potrebno izabrati sljedeću vrstu prodaje:

O takvoj isporuci dobara izvještavamo kroz obračun PDV-a putem sustava IOSS te nije predmet redovnog obračuna PDV-a.

Više informacija o postavkama prilikom registracije u sustav OSS i/ili IOSS možete pročitati u uputama klikom na poveznicu ovdje.

Ukoliko planirate prijavu u sustav OSS, a još nemate aktiviran modul MULTIVAT pozivamo vas da se obratite našoj korisničkoj podršci putem helpdesk@e-racuni.com.