U programu e-racuni.hr na raspolaganju je obrada za masovnu konverziju cijena i promjenu novčane valute na artiklima, a koja omogućuje da u kratkom roku i na većoj količini artikla istovremeno izvršimo potrebna ažuriranja cijena shodno uvođenju eura kao službene valute od 1.1.2023.

Preporučamo da konverziju cijena i zamjenu valute uredite najkasnije do trenutka kada je potrebno izdati prvi prodajni dokument u 2023. godini.

Obrada za masovnu konverziju i promjenu valute nalazi se u modulu Izvještavanje/Obrade/Zalihe/Masovna promjena valute na artiklima.

Za pokretanje ove obrade potrebna je korisnička ovlast za rad u programu “Prodaja – promjene, unos i brisanje u šifrarniku artikala”.  

Pri preračunu cijena primjenjuje se fiksni tečaj konverzije (7,53450 kuna za 1 euro) te pravila preračunavanja i zaokruživanja iz članaka 4. i 5.  Uredbe (EZ) br. 1103/97 na dvije decimale, a na temelju treće decimale, uz poštivanje načina oblikovanja prodajnih cijena zadanog u modulu Postavke/Postavke tvrtke/Poslovanje:

Obrada za masovnu konverziju cijena i promjene valute na artiklima omogućuje:

  • pokretanje simulacije za prethodnu provjeru rezultata obrade (bez izmjene u cjenicima i kalkulacijama)
  • konverziju cijena i cjenika na artiklu, kupcima, skupinama kupaca i skladištima
  • konverziju cijena, svih dodatnih cjenika i kalkulacija

Izmjene izvršene ovom obradom su nepovratne stoga pokretanjem simulacije unaprijed možemo provjeriti kakav će biti rezultat, bez bilo kakve izmjene. Ukoliko su rezultati simulacije odgovarajući, ponovimo pokretanje obrade uz prethodno isključenje preuzeto označenog parametra ‘Simulacija’.

Obradu možemo ponoviti više puta, a svaka dodatna obuhvaća samo one izmjene na artiklima koje prvotnom obradom nisu bile ažurirane (npr. prvotnom obradom izmjenili smo samo cijene u šifrarniku i na cjenicima dok dodatnom obradom u 2023. godini potvrdimo konverziju i promjenu valute na kalkulacijama).

Konačni rezultat obrade su cijene, cjenici i kalkulacije izražene u novoj službenoj valuti:

Više informacija o mogućnostima i načinu pokretanje ove obrade opisali smo u našim online uputama na stranici: Masovna promjena valute na artiklima.

Imate li dodatnih pitanja u svezi migracije na euro, pogledajte: Uvođenje eura i prilagodbe sustava e-racuni.hr.