Program e-racuni.hr jedan je od najmoćnijih sustava za izradu obračuna plaća i drugih primitaka na tržištu, s uključenim propisanim izvještavanjem za ePoreznu.

Podržavamo izradu najindividualnijih primjera obračuna plaća za rezidente i nerezidente, izaslane radnike, isplate neoporezivnih primitaka kao i izradu godišnjeg obračuna poreza na dohodak.

Za vas pratimo, vodimo i aktualiziramo sve mjesečne podatke koji se koriste za obračun plaća i time štedimo vaše vrijeme za izradu obračuna. U programu vas tako čekaju već unaprijed ugrađeni sljedeći šifrarnici i podaci:

 • mjesečni fond radnih sati za 5-dnevni i 6-dnevni radni tjedan,
 • iznos minimalne i prosječne plaće,
 • iznos minimalne i maksimalne mjesečne i godišnje osnovice za obračun doprinosa,
 • važeće vrste doprinosa i stopa obračuna,
 • iznosi osobnih odbitaka,
 • porezni razredi,
 • stope prireza,
 • svi podatci za generiranje naloga za plaćanje (uplatni računi i pozivi na broj).

U skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (NN 138/2020) i Zakona o porezu na dobit (NN 138/2020) te Naredbi o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2021. godinu (NN 141/2020), u programu e-racuni.hr već su ugrađeni aktualni podaci za izradu obračuna plaća za 2021. godinu:

Snižene stope poreza na dohodak za primitke od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti i druge primitke:

 • promjena porezne stope iz 24% na 20% (do 30.000,00 kn mjesečno)
 • promjena porezne stope iz 36% na 30%.

Snižena stopa poreza na dohodak od kapitala:

 • promjena stope iz 12% u 10%.

Prema Uredi o visini minimalne plaće u 2021. godini (NN 119/2020), utvrđena je visina minimalne plaće za razdoblje od 1.1. 2021. do 31.12.2021. u bruto iznosu od 4.250,00 kn (neto 3400,00 kn).

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za razdoblje siječanj – kolovoz 2020. (NN br. 118/20) iznosi 9.181,00 kn.

U skladu s navedenim, ugrađene su sljedeće osnovice za obračun doprinosa:

 • najniža mjesečna osnovica za obračun doprinosa: 3.488,78 kn (umnožak prosječne plaće i koeficijenta 0,38),
 • minimalna osnovica za obračun doprinosa članova uprave: 5.967,65 kn (umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,65),
 • najviša mjesečna osnovica za obračun doprinosa: 55.086,00 kn (umnožak prosječne plaće i koeficijenta 6),
 • najviša godišnja osnovica za obračun doprinosa: 661.032,00 kn (umnožak prosječne plaće i koeficijenta 6 te brojke 12),

Mjesečna osnovica za obračun doprinosa za osiguranika po osnovi obrta i ostalih samostalnih djelatnosti: 5.967,65 kn (umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijena 0,65).

Mjesečna osnovica za obračun doprinosa za osiguranika po osnovi obrta – utvrđuje dobit od samostalne djelatnosti: 10.099,10 kn (umnožak prosječne plaće i koeficijenta 1,1).

Mjesečna osnovica za obračun doprinosa za osiguranika po osnovi slobodnog zanimanja i sportaša: 10.099,10 kn (umnožak prosječne plaće i koeficijenta 1,1).

Mjesečna osnovica za obračun doprinosa za osiguranika po osnovi poljoprivrede i šumarstva: 5.049,55 kn (umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijena 0,55).

Ako još niste, pozivamo vas da već prvi sljedeći obračun plaće pokušate pripremiti u programu e-racuni.hr. Upute za izradu obračuna dostupne su ovdje, a za dodatne informacije ili za pomoć pri pripremi obračuna, na raspolaganju vam je naša korisnička podrška (T: 0800 50 12, E: helpdesk@e-racuni.com).

Odgovori