Prilikom izrade zadnjeg obračuna plaće koja će biti isplaćena u tekućoj godini, istovremeno pripremamo i konačni godišnji obračun poreza i prireza.

Godišnji obračun poreza i prireza kao i korekcije po tom obračunu radimo za djelatnike koji su cijelu godinu bili zaposleni kod istog poslodavca te tokom godine nisu mjenjali općinu boravišta/prebivališta.

Ukoliko se kroz godišnji obračun poreza i prireza ustanove odstupanja u obračunatim i uplaćenim iznosima poreza i prireza za pojedinog djelatnika, tada korekciju iskazujemo kroz zadnji obračun plaće.

Odstupanja u iznosima mogu nastati u slučajevima ako je djelatnik primao nejednake mjesečne isplate (prelazak poreznih razreda), koristio prava s osnove socijalnog osiguranja (bolovanje na teret HZZO, porodiljni, rodiljni ili posvojiteljski dopust), nije na vrijeme prijavio uzdržavane članove ili je zaprimao dodatne oporezive primitke.

Za izradu godišnjeg obračuna poreza i prireza i korekciju obračunatih iznosa tokom godine, potrebno je u masci za unos podataka o novom obračunu plaće označiti sljedeće parametre:

  • je konačna isplata u godini
  • korigiraj isplatu po godišnjem obračunu

U obračunu plaće za djelatnika tako dobivamo na uvid pregled obračunatih primitaka, poreza i prireza za cijelu godinu:

Označimo li u obračunu da želimo korigirati isplatu po godišnjem obračunu za djelatnika, na isplatnoj će listi kao i na JOPPD obrascu biti iskazana korekcija po godišnjem obračunu:

Primjer iskazivanja povrata poreza i prireza po konačnom obračunu na JOPPD obrascu:

Za sve dodatne informacije u svezi pripreme konačnog godišnjeg obračuna poreza i prireza na raspolaganju vam je naša korisnička podrška:

  • na broju telefona 0800 50 12,
  • putem e-pošte na helpdesk@e-racuni.com
    (radnim danom od 8. do 16. sati)
Odgovori