Ako ste među onim poslodavcima koji su se prilagodili trenutnoj situaciji na način da zaposlenicima omogućujete rad od kuće, ovo je period u kojem je preporučljivo razmotriti nova rješenja za vođenje evidencije radnog vremena, posebice ako to još vodite ručno.

E-računi mobilna evidencija radnog vremena je alat za jednostavno bilježenje radnih sati i odsutnosti putem mobitela. Zaposlenici za prijavu u mobilnu aplikaciju koriste poveznicu koju im šaljete e-mailom ili SMS porukom izravno iz kadrovske evidencije, a koju vodite u programu e-racuni.hr.

Putem aplikacije je moguće izvršiti prijavu na posao, evidentirati rad na terenu, pauze, pauze za ručak i zaključiti radni dan:

MobilnaAplikacijaEvidencijaRadnogVremena

Uporabom ove aplikacije nećete se više baviti zbrajanjem podataka o radnim satima i odsutnostima zaposlenika jer će aplikacija sada to činiti umjesto vas.

Sati koje zaposlenici upišu putem mobilne aplikacije dostupni su na uvid u modulu Plaće – Evidencija sati rada i odsutnosti. Program e-racuni.hr vam tako u svakom trenutku pruža jasnu sliku o trenutnom broju prisutnih zaposlenika, zaposlenika na terenu, zaposlenika na pauzi za topli obrok i slično:

EvidencijaZaposlenika2

Pri uporabi mobilne aplikacije bilježi se i GPS lokacija zaposlenika, a što vam omogućuje detaljno praćenje lokacije terenskih radnika:

PregledLokacije2

Podaci su evidentirani i iskazani za svakog zaposlenika pojedinačno, a za lakši pregled možete koristiti filtere poput poslovne jedinice, mjesta troška ili trenutnog statusa u mobilnoj aplikaciji.

Na primjer, za uvid u popis svih zaposlenika koji trenutno rade na terenu izaberemo Trenutni status: rad na terenu:

FiltriranjePodataka

Podatke iz ove evidencije možemo jednim klikom prekopirati u evidenciju prisutnosti na radnom mjestu, a koja je povezana izravno s modulom plaće što znači da će se podaci o radnim satima automatski prenijeti u obračun plaće:

PrijenosSatiUEvidencijuPrisutnosti

Pritom je u slučaju potrebe na raspolaganju i mogućnost ručnog ažuriranja tih sati:

KopiranjeSatiZaObracunPlace

Kao što je vidljivo sa priloženih slika, e-računi mobilna aplikacija za vođenje radnog vremena vrlo je jednostavna i intuitivna za uporabu. Preporučamo da je zajedno sa vašim zaposlenicima isprobate što prije i uvjerite se u praktičnost ovakvog načina vođenja radnog vremena.

Detaljniji opis postupka aktivacije i korištenja mobilne evidencije radnog vremena kao i praćenja podataka u aplikaciji e-računi možete pogledati u našim online uputama klikom na poveznicu ovdje.

Odgovori