Cenik najema programa

PAKET PREMIUM

Naročniški paket PREMIUM je namenjen računovodskih servisom,
podjetjem z lastnim računovodstvom in drugih zahtevnim uporabnikom

Cenik najema programa

PAKET PREMIUM

Naročniški paket PREMIUM je namenjen računovodskih servisom, podjetjem z lastnim računovodstvom in drugih zahtevnim uporabnikom

Paket za brezskrbno poslovanje,
najboljša izbira za računovodske servise in
resne podjetnike

od 35€
mesec

Paket za brezskrbno poslovanje, najboljša izbira za računovodske servise in resne podjetnike

od 35€ / mesec

Avtomatizacija poslovanja, od izvornega dokumenta do knjižbe, od bruto bilance pa vse do oddajanja davčnega obračuna in bilanc v eDavke ali na AJPES. Vse to vam nudi naročniški paket PREMIUM. Paket je namenjen tako računovodskim servisom, kot tudi podjetjem z lastnim računovodstvom. Osnova za obračun naročnine je število dostopov oz. podjetij, ki jih vodite v programu pri čemer vsaki organizaciji pripada en uporabniški dostop. Lahko imate bodisi eno podjetje s 5 uporabniki, ali pa 1 uporabnika, ki vodi 5 podjetij.

Naročniški paket PREMIUM omogoča uporabo programa za pavšalno mesečno naročnino, ki je odvisna izključno od števila uporabnikov oz. od števila podjetij, ki jih vodimo v programu (št. strank računovodskega servisa). Naročnina se zaračunava mesečno za pretekli koledarski mesec. Naš sistem bo vsak mesec avtomatsko izračunal znesek naročnine glede na število aktivnih dostopov oz. podjetij znotraj obračunskega obdobja.

V naročniški paket so vključeni naslednji programski moduli: potni nalogi, blagajna, izdani računi, prejeti računi, banka, obračun plač, glavna knjiga, bilance, obračun DDV, osnovna sredstva, izterjave, izračun obresti ter dodatna funkcionalnost specifična za računovodske servise. Paket vključuje tudi več možnosti sinhronizacije z drugimi sistemi (npr. elektronske trgovine), spletne storitve (API) in možnost nadgradnje z dodatnimi moduli (turizem, delovni nalogi, Intrastat, obračun tujega davka, dodatni elektronski vmesniki, ipd).

 Podrobni cenik za naročniški paket PREMIUM

Naslednji cenik prikazuje ceno uporabe programa za naročniški paket PREMIUM v odvisnosti od števila aktivnih organizacij oz. dostopov (*).

NAROČNIŠKI
PAKET

do 5 podjetij


do 6 podjetij


do 7 podjetij


do 8 podjetij


do 9 podjetij


do 10 podjetij


do 11 podjetij


do 12 podjetij


do 13 podjetij


do 14 podjetij


do 15 podjetij


do 16 podjetij


do 17 podjetij


do 18 podjetij


do 19 podjetij


do 20 podjetij


do 21 podjetij


do 22 podjetij


do 23 podjetij


do 24 podjetij


do 25 podjetij


do 26 podjetij


do 27 podjetij


do 28 podjetij


do 29 podjetij


do 30 podjetij


do 31 podjetij


do 32 podjetij


do 33 podjetij


do 34 podjetij


do 35 podjetij


do 36 podjetij


do 37 podjetij


do 38 podjetij


do 39 podjetij


do 40 podjetij


do 41 podjetij


do 42 podjetij


do 43 podjetij


do 44 podjetij


do 45 podjetij


do 46 podjetij


do 47 podjetij


do 48 podjetij


do 49 podjetij


do 50 podjetij


nad 50 podjetij


MESEČNA NAROČNINA €
(BREZ DDV)

35,00


40,00


45,00


50,00


55,00


59,00


63,00


67,00


71,00


75,00


79,00


83,00


87,00


91,00


95,00


98,00


101,00


104,00


107,00


110,00


113,00


116,00


119,00


122,00


125,00


128,00


131,00


134,00


137,00


140,00


143,00


146,00


149,00


152,00


155,00


157,00


159,00


161,00


163,00


165,00


167,00


169,00


171,00


173,00


175,00


177,00


dodatno 2 EUR/podjetje


MESEČNA NAROČNINA €
(Z DDV)

42,70


48,80


54,90


61,00


67,10


71,98


76,86


81,74


86,62


91,50


96,38


101,26


106,14


111,02


115,90


119,56


123,22


126,88


130,54


134,20


137,86


141,52


145,18


148,84


152,50


156,16


159,82


163,48


167,14


170,80


174,46


178,12


181,78


185,44


189,10


191,54


193,98


196,42


198,86


201,30


203,74


206,18


208,62


211,06


213,50


215,94 Podrobni cenik za naročniški paket PREMIUM

Naslednji cenik prikazuje ceno uporabe programa za naročniški paket PREMIUM v odvisnosti od števila aktivnih organizacij oz. dostopov (*).

NAROČNIŠKI PAKET / BREZ DDV / Z DDV


do 5 podjetij / 35,00 € / 42,70 €


do 6 podjetij / 40,00 € / 48,80 €


do 7 podjetij / 45,00 € / 54,90 €


do 8 podjetij / 50,00 € / 61,00 €


do 9 podjetij / 55,00 € / 67,10 €


do 10 podjetij / 59,00 € / 71,98 €


do 11 podjetij / 63,00 € / 76,86 €


do 12 podjetij / 67,00 € / 81,74 €


do 13 podjetij / 71,00 € / 86,62 €


do 14 podjetij / 75,00 € / 91,50 €


do 15 podjetij / 79,00 € / 96,38 €


do 16 podjetij / 83,00 € / 101,26 €


do 17 podjetij / 87,00 € / 106,14 €


do 18 podjetij / 91,00 € / 111,02 €


do 19 podjetij / 95,00 € / 115,90 €


do 20 podjetij / 98,00 € / 119,56 €


do 21 podjetij / 101,00 € / 123,22 €


do 22 podjetij / 104,00 € / 126,88 €


do 23 podjetij / 107,00 € / 130,54 €


do 24 podjetij / 110,00 € / 134,20 €


do 25 podjetij / 113,00 € / 137,86 €


do 26 podjetij / 116,00 € / 141,52 €


do 27 podjetij / 119,00 € / 145,18 €


do 28 podjetij / 122,00 € / 148,84 €


do 29 podjetij / 125,00 € / 152,50 €


do 30 podjetij / 128,00 € / 156,16 €


do 31 podjetij / 131,00 € / 159,82 €


do 32 podjetij / 134,00 € / 163,48 €


do 33 podjetij / 137,00 € / 167,14 €


do 34 podjetij / 140,00 € / 170,80 €


do 35 podjetij / 143,00 € / 174,46 €


do 36 podjetij / 146,00 € / 178,12 €


do 37 podjetij / 149,00 € / 181,78 €


do 38 podjetij / 152,00 € / 185,44 €


do 39 podjetij / 155,00 € / 189,10 €


do 40 podjetij / 157,00 € / 191,54 €


do 41 podjetij / 159,00 € / 193,98 €


do 42 podjetij / 161,00 € / 196,42 €


do 43 podjetij / 163,00 € / 198,86 €


do 44 podjetij / 165,00 € / 201,30 €


do 45 podjetij / 167,00 € / 203,74 €


do 46 podjetij / 169,00 € / 206,18 €


do 47 podjetij / 171,00 € / 208,62 €


do 48 podjetij / 173,00 € / 211,06 €


do 49 podjetij / 175,00 € / 213,50 €


do 50 podjetij / 177,00 € / 215,94 €


nad 50 podjetij / dodatno 2 EUR/podjetje


Naročnina na e-račune vključuje:

  • non-stop dostopno aplikacijo e-računi na internetnem naslovu www.e-racuni.com,
  • vsakodnevno izdelavo varnostnih kopij podatkov,
  • avtomatske nadgradnje programa z izboljšavami, prilagoditvami zakonodaji in novimi funkcijami,
  • redno ažuriranje podatkov o deviznih tečajih, dnevnicah, kilometrinah, obrestnih merah in mesečnih podatkov za obračun plač,
  • uporabniška podpora preko e-maila na naslovu podpora@e-racuni.com in v HelpDesk-u v aplikaciji,
  • naročniško razmerje ne vključuje telefonske podpore uporabnikom, za naročniška razmerja s telefonsko podporo in z vnaprej določenim odzivnim časom se sklepa posebna pogodba po dogovoru s stranko.

Opombe:
* V primeru, da računovodski servis prevzame pod svoje okrilje podjetje, ki je že obstoječi naročnik E-RAČUNI d.o.o. in to podjetje prekine naročniško pogodbo z E-RAČUNI d.o.o., se računovodskemu servisu oz. naročniku paketa PREMIUM za vsako takšno podjetje mesečno vsakič zaračuna polna cena t.j. znesek enak znesku naročnine, ki bi jo plačevalo prevzeto podjetje v primeru, da sklenjena naročniška pogodba z E-RAČUNI d.o.o. ne bi bila prekinjena.

** V primeru, ko stranka računovodskega servisa uporablja spletne storitve (API), online katalog ali sinhronizacijo z elekronskimi trgovinami se računovodskemu servisu zaračunava polna cena paketa PREMIUM za vsako organizacijo, ki koristi to funkcionalnost.

Cenik velja od dne 1.2.2021. Pridržujemo si pravico do spremembe cen brez predhodne najave.