Brezplačni uvajalni seminarji za nove naročnike

BREZPLAČNO Vam ponujamo možnost, da se v najkrajšem možnem času naučite kako uporabljati program www.e-racuni.com in se ob tem seznanite z vsem kar potrebujete za samostojno vodenje knjigovodstva.


Termini seminarjev:

Ker je epidemija spremenila pogodje dela in do nadaljnega odpadejo naši uvajalni seminarji, uporabnikom ponujamo spletno predstavitev programa in uvajanje v program na daljavo.

Za rezervacijo željenega termina predstavitve in dodatne informacije nas kontaktirajte:

po elektronski pošti na info@e-racuni.com

ali na telefonsko številko 02/3000 135.


Uvajalni seminarji so namenjeni vsem, ki se prvič srečujejo z uporabo programa www.e-racuni.com.

  • Za vse nove naročnike našega programa, kot tudi za novo ustanovljena podjetja, ki koristijo ponudbo brezplačne uporabe programa www.e-racuni.com, so uvajalni seminarji BREZPLAČNI.
  • Prijavite pa se lahko tudi ostali, ki ste že naši naročniki in bi želeli izobraževanje novih kadrov. V tem primeru je udeležba na uvajalnem seminarju plačljiva in znaša 30,00 € + DDV na osebo. Kotizacijo za udeležbo na uvajalnem seminarju vam bomo obračunali skupaj z naročnino.
  • Če niste naš naročnik in uporabljate program www.e-racuni.com preko svojega računovodskega servisa, pa bi se želeli udeležiti uvajalnega seminarja, je udeležba na seminarju plačljiva in znaša 30 € + DDV na osebo. Plačilo po predračunu.


Za več informacij ali potrditev udeležbe nas lahko kontaktirate:

  • s klicem na telefonsko številko 02/3000 135.

Vsebina tečaja:

Vsebina tečaja je razdeljena v dva sklopa. Vsak traja dve uri, vmes je polurni odmor s prigrizkom.

Udeleženci seminarja prejmejo tudi gradivo po katerem bo potekala vsebina.

PRVI SKLOP:

Osnovne nastavitve:
- vnos podatkov o podjetju,
- dodeljevanje uporabniških dostopov,
- vnos bančnih računov,
- nastavitve videza in številčenja izdanih dokumentov,
- dodajanje skladišč.

Partnerji in zaposleni:
- vnos podatkov o kupcih in dobaviteljih,
- vnos podatkov o zaposlenih.

Prodaja:
- izstavitev ponudb, računov, avansnih računov, dobropisov in dobavnic.

Nabava in zaloge:
- vnos artiklov, materiala, izdelkov in storitev,
- vnos prevzemnic in kalkulacij cen,
- vnos prejetih računov in dobropisov,
- pregled stanja zalog,
- izdelava medskladnišnih prenosov,
- vnos nivelacij,
- priprava popisa zalog.

Potni nalogi:
- pisanje potnih nalogov za službena potovanja v Sloveniji in v tujini,
- obračun potnih stroškov (kilometrin in dnevnic) za Slovenijo in tujino.

Blagajna:
- vnos blagajniških prejemkov in izdatkov,
- vnos dnevnih iztržkov.

Banka:
- vnos bančnih izpiskov,
- kreiranje plačilnih nalogov.

POLURNI ODMOR IN DRUGI SKLOP:

Obračun plač:
- obračun plač in izpis obrazcev iz obračuna,
- prikaz postopka elektronske oddaje obrazcev na eDavke in AJPES.

Glavna knjiga:
- pregled odprtih postavk, izpis opominov,
- obračun DDV,
- vnos osnovnih sredstev in obračun amortizacije,
- obračun obresti,
- priprava bilance stanja in izkaza poslovnega uspeha.