Preverite zakaj smo boljÜi

Registracija
Preizkusite program
e-raŔuni brezplaŔno!

Da se boste lahko prepriŔali, kako deluje program e-raŔuni, vam ponujamo enomeseŔno brezplaŔno testno obdobje. V tem Ŕasu boste popolnoma brez vseh obveznosti, brez omejitev in popolnoma brezplaŔno preizkusili program
e-raŔuni in spremljajoŔe storitve.

V kolikor bi se po preizkusu programa odloŔili za naroŔniÜko razmerje ali nakup licence, boste pri tem lahko ohranili vse podatke, ki ste jih vnesli v Ŕasu preiskusnega obdobja. Te podatke pa lahko uvozite tudi v e-raŔune nameÜŔene na vaÜem raŔunalniku.


V spodnji obrazec vnesite vaÜe podatke in takoj boste lahko priŔeli z uporabo e-raŔunov. Ko boste izpolnili obrazec, boste prejeli elektronsko sporoŔilo z vstopnim geslom in navodili za prijavo v program.

Ime: *
Priimek: *
Podjetje: *
Naziv vaÜega delovnega mesta: *
Sede× podjetja,
ulica in hiÜna Ütevilka:
*
PoÜtna Üt./Kraj: *
Telefon: *
Faks:
E-mail naslov: *
DavŔna Ütevilka podjetja: *
Zavezanec za DDV:
Strinjamo se s pogoji uporabe.
Äelimo, da nas telefonsko kontaktira prodajnik E-RA╚UNI d.o.o.
SoglaÜamo, da nas dru×ba E-RA╚UNI d.o.o.
enkrat meseŔno preko elektronske poÜte obveÜŔa o novostih
na svojih internetnih straneh.