Preizkusite zdaj!

Obračun plač in drugih vrst prejemkov
Preprosto kot še nikoli

Modul za obračun plač in drugih osebnih prejemkov omogoča obračun, avtomatsko knjiženje in izplačilo:

 • plač, vključno z nadomestili, stimulacijami, bonitetami in drugimi dodatki, ki si jih lahko v programu poljubno nastavimo za vsako podjetje (vključno z avtomatskim računanjem dodatka na minulo delo),
 • regresa in božičnic,
 • obračun prispevkov za zasebnike vključno s pavšalisti,
 • obračun nadomestil za prevoz na delo in malico,
 • vodenje evidence kreditov in drugih vrst odtegljajev,
 • dela po podjemnih pogodbah,
 • avtorskih honorarjev,
 • sejnin,
 • najemnin in
 • plačila vajencem.

Za vse vrste izplačil lahko v programu direktno generirate plačilne naloge in jih preko mudula Banka posredujete v vaš program za elektronsko bančništvo. Po zaključku obračuna se ta avtomatsko poknjiži v glavno knjigo v skladu z vašim kontnim načrtom in nastavitvami knjiženja, ki si jih lahko sami prilagodite v kolikor vam privzete nastavitve ne ustrezajo.

V modulu plače lahko tudi izpišete sledeča poročila:

 • Povzetek obračuna dohodkov izplačanih v obdobju (za dohodnino),
 • Povzetek obračuna dohodkov izplačanih v obdobju (za dohodnino) za DURS,
 • Izvoz letnih podatkov za DURS in iREK (individualni REK) obrazcev direktno v eDavke v elektronski obliki,
 • izvoz obrazcev ZAP-1M, Obrazec 3 in ZAP-STRL direktno na spletno stran Ajpesa samo s klikom na gumb. Strežnik e-računi se samodejno poveže s strežnikom Ajpesa. Samo v e-računih! Tega ne boste našli pri naši konkurenci.
 • Rekapitulacije obračunov plač po stroškovnih mestih in drugih kriterijih,
 • Izpis obrazca M4,
 • Obrazec M4 - oblikovanje i izvoz podatkov v datoteko za kopiranje na disketo,

Program omogoča tudi vodenje evidence prisotnosti na delu, evidence bolniških odsotnosti in evidenco dopustov vključno s funkcionalnostjo za letno odmero dopusta. Z ustrezno dodelitvijo uporabniških privilegijev lahko omogočimo vsem zaposlenim, da redno vodijo lastne evidence ur in potne stroške, ki jih nato vsak mesec ustrezno obračunamo in zaključimo.

Uporaba programa je zelo enostavna saj je program vedno usklajen z zakonodajo in vsebuje vse tekoče podatke o:

 • povprečnih mesečnih plačah,
 • dohodninskih lestvicah,
 • fondu delovnih ur za tekoči in pretekle mesece,
 • o številu delovnih dni in praznikih,
 • višini minimalne plače,
 • pavšalu za nezgodno zavarovanje za obračun podjemnih pogodb,
 • in maksimalnih neobdavčenih zneskih nadomestil.

Prav tako pa je modul za obračun osebnih prejemkov povezan z modulom Potni nalogi ter vas opozarja na morebitne obračunane dnevnice v obračunskem mesecu ter za vas vsakič popolnoma avtomatsko izračuna višino bonitete za uporabo službenega avtomobila v zasebne namene na podlagi nabavne vrednosti vozila in datuma nabave. Dodatno program omogoča pošiljanje vseh izpisov vključno s plačilnimi listami preko elektronske pošte kar omogoča učinkovito komunikacijo med računovodskim servisom in stranko.