Preizkusite zdaj!

Cenik najema programa preko interneta
Paket Turizem

Naročniški paket TURIZEM je namenjen predvsem turističnim agencijam, ki obračunavajo DDV na podlagi dosežene razlike v ceni. Zaradi specifike obračunavanja DDV-ja smo oblikovali poseben naročniški paket, ki vključuje dodaten modul za vodenje evidence turističnih aranžmajev ter razširjene module za obračun DDV-ja, fakturiranje in vnos prejetih računov. Naročniški paket dodatno vključuje vse potrebne izpise in poročila, ki nudijo takojšen vpogled v poslovanje turistične agencije.

Naročniški paketi glede na število uporabnikov vam omogočajo uporabo programa za pavšalno mesečno naročnino ne glede na količino vaših podatkov v skladu s številom uporabnikov oz. številom dodeljenih uporabniških imen in gesel.

Garancija najnižje cene!

Naročniški paketi TURIZEM

V naročniški paket TURIZEM so vključeni programski moduli izdani računi, prejeti računi, obračun DDV, potni nalogi, blagajna, banka, glavna knjiga, obračun plač, evidenca rezervacij, dodatna poročila za turizem, obračun DDV na osnovi razlike v ceni ter možnost gostovanje spletnega kataloga potovanj (predmet dodatnega naročila in izdelava po meri).

Package Price per month € 
(Net price)
Price per month € 
(Incl. VAT)
do 3 uporabniki 35.00 42.70
do 5 uporabnikov 50.00 61.00
do 10 uporabnikov 90.00 109.80
nad 10 uporabnikov po dogovoru -
- arhiv dokumentov 2 EUR/GB -
- dodatek za telefonsko podporo 50.00 61.00

Naročnina na e-račune vključuje:

  • non-stop dostopno aplikacijo e-računi na internetnem naslovu www.e-racuni.com,
  • vsakodnevno izdelavo varnostnih kopij podatkov,
  • avtomatske nadgradnje programa z izboljšavami, prilagoditvami zakonodaji in novimi funkcijami,
  • redno ažuriranje podatkov o deviznih tečajih, dnevnicah, kilometrinah, obrestnih merah in mesečnih podatkov za obračun plač,
  • uporabniška podpora preko e-maila na naslovu info@e-racuni.com in v HelpDesk-u v aplikaciji,
  • naročniško razmerje ne vključuje telefonske podpore uporabnikom, za naročniška razmerja s telefonsko podporo in določenim odzivnim časom se sklepa posebna pogodba po dogovoru s stranko.

Opombe:

* Letno plačilo za koledarsko leto vnaprej.

** Polletno plačilo za koledarsko leto vnaprej.

Cenik velja od dne 1.1.2007. Pridržujemo si pravico do spremembe cen brez predhodne najave.