Preizkusite zdaj!

Cenik najema programa
Paket PREMIUM

Naročniški paket PREMIUM je namenjen računovodskih servisom, podjetjem z lastnim računovodstvom in drugih zahtevnim uporabnikom

Garancija najnižje cene!

Avtomatizacija poslovanja, od izvornega dokumenta do knjižbe, od bruto bilance pa vse do oddajanja davčnega obračuna in bilanc v eDavke ali na AJPES. Vse to vam nudi naročniški paket PREMIUM. Paket je namenjen tako računovodskim servisom, kot tudi podjetjem z lastnim računovodstvom. Osnova za obračun naročnine je število dostopov oz. podjetij, ki jih vodite v programu pri čemer vsaki organizaciji pripada en uporabniški dostop. Lahko imate bodisi eno podjetje s 5 uporabniki, ali pa 1 uporabnika, ki vodi 5 podjetij.

Naročniški paket PREMIUM omogoča uporabo programa za pavšalno mesečno naročnino, ki je odvisna izključno od števila uporabnikov oz. od števila podjetij, ki jih vodimo v programu (št. strank računovodskega servisa). Naročnina se zaračunava mesečno za pretekli koledarski mesec. Naš sistem bo vsak mesec avtomatsko izračunal znesek naročnine glede na število aktivnih dostopov oz. podjetij znotraj obračunskega obdobja.

V naročniški paket so vključeni naslednji programski moduli: potni nalogi, blagajna, izdani računi, prejeti računi, banka, obračun plač, glavna knjiga, bilance, obračun DDV, osnovna sredstva, izterjave, izračun obresti ter dodatna funkcionalnost specifična za računovodske servise. Paket vključuje tudi več možnosti sinhronizacije z drugimi sistemi (npr. elektronske trgovine), spletne storitve (API) in možnost nadgradnje z dodatnimi moduli (turizem, delovni nalogi, Intrasta, obračun tujega davka, dodatni elektronski vmesniki, ipd).

Podrobni cenik za naročniški paket PREMIUM

Naslednji cenik prikazuje ceno uporabe programa za naročniški paket PREMIUM v odvisnosti od števila aktivnih organizacij oz. dostopov (*).

Naročniški paket Mesečna naročnina € 
(brez DDV)
Mesečna naročnina € 
(z DDV)
do 5 podjetij 35,00 42,70
do 6 podjetij 40,00 48,80
do 7 podjetij 45,00 54,90
do 8 podjetij 50,00 61,00
do 9 podjetij 55,00 67,10
do 10 podjetij 59,00 71,98
do 11 podjetij 63,00 76,86
do 12 podjetij 67,00 81,74
do 13 podjetij 71,00 86,62
do 14 podjetij 75,00 91,50
do 15 podjetij 79,00 96,38
do 16 podjetij 83,00 101,26
do 17 podjetij 87,00 106,14
do 18 podjetij 91,00 111,02
do 19 podjetij 95,00 115,90
do 20 podjetij 98,00 119,56
do 21 podjetij 101,00 123,22
do 22 podjetij 104,00 126,88
do 23 podjetij 107,00 130,54
do 24 podjetij 110,00 134,20
do 25 podjetij 113,00 137,86
do 26 podjetij 116,00 141,52
do 27 podjetij 119,00 145,18
do 28 podjetij 122,00 148,84
do 29 podjetij 125,00 152,50
do 30 podjetij 128,00 156,16
do 31 podjetij 131,00 159,82
do 32 podjetij 134,00 163,48
do 33 podjetij 137,00 167,14
do 34 podjetij 140,00 170,80
do 35 podjetij 143,00 174,46
do 36 podjetij 146,00 178,12
do 37 podjetij 149,00 181,78
do 38 podjetij 152,00 185,44
do 39 podjetij 155,00 189,10
do 40 podjetij 157,00 191,54
do 41 podjetij 159,00 193,98
do 42 podjetij 161,00 196,42
do 43 podjetij 163,00 198,86
do 44 podjetij 165,00 201,30
do 45 podjetij 167,00 203,74
do 46 podjetij 169,00 206,18
do 47 podjetij 171,00 208,62
do 48 podjetij 173,00 211,06
do 49 podjetij 175,00 213,50
do 50 podjetij 177,00 215,94
nad 50 podjetij dodatno 2 EUR/podjetje -
-POS client 15 EUR/namestitev -
-Delovni nalogi 15 EUR/podjetje -
-arhiv dokumentov 2 EUR/GB -
-E-računi preko UJP brezplačno -
-E-računi banke/Bizbox 9 EUR/podjetje -
-OCR zajem podatkov 0,25 EUR/dokument -
-dodatek za telefonsko podporo 50,00 61,00

Naročnina na e-račune vključuje:

  • non-stop dostopno aplikacijo e-računi na internetnem naslovu www.e-racuni.com,
  • vsakodnevno izdelavo varnostnih kopij podatkov,
  • avtomatske nadgradnje programa z izboljšavami, prilagoditvami zakonodaji in novimi funkcijami,
  • redno ažuriranje podatkov o deviznih tečajih, dnevnicah, kilometrinah, obrestnih merah in mesečnih podatkov za obračun plač,
  • uporabniška podpora preko e-maila na naslovu podpora@e-racuni.com in v HelpDesk-u v aplikaciji,
  • naročniško razmerje ne vključuje telefonske podpore uporabnikom, za naročniška razmerja s telefonsko podporo in z vnaprej določenim odzivnim časom se sklepa posebna pogodba po dogovoru s stranko.

Dodatni programski moduli

V okviru naročniškega paketa PREMIUM je za doplačilo mogoče aktivirati dodatne programske module s katerimi lahko razširite funkcionalnost programa glede na vaše specifične potrebe poslovanja. Spodnji cenik prikazuje seznam dodatnih programskih modulov, ki so trenutno na voljo. Strošek aktivacije programskega modula se plača v enkratnem znesku ob pričetku uporabe, kasnejše vzdrževanje programskega modula in podpora sta zajeta v ceno naročniškega paketa PREMIUM.

Naziv modula Cena aktivacije €
(brez DDV)
Fakturiranje in obračun DDV po tujih davčnih stopnjah (prodaja na daljavo, montaža v tujini) 300,00
Obračun DDV po posebni ureditvi za elektronske storitve v EU 300,00

Opombe:

*V primeru, da računovodski servis prevzame pod svoje okrilje podjetje, ki je že obstoječi naročnik E-RAČUNI d.o.o. in to podjetje prekine naročniško pogodbo z E-RAČUNI d.o.o., se računovodskemu servisu oz. naročniku paketa PREMIUM za vsako takšno podjetje mesečno vsakič zaračuna polna cena t.j. znesek enak znesku naročnine, ki bi jo plačevalo prevzeto podjetje v primeru, da sklenjena naročniška pogodba z E-RAČUNI d.o.o. ne bi bila prekinjena.

**V primeru, ko stranka računovodskega servisa uporablja spletne storitve (API), online katalog ali sinhronizacijo z elekronskimi trgovinami se računovodskemu servisu zaračunava polna cena paketa PREMIUM za vsako organizacijo, ki koristi to funkcionalnost.

Cenik velja od dne 1.2.2021. Pridržujemo si pravico do spremembe cen brez predhodne najave.