eracuni

Skupinsko financiranje – prilagoditev programa za Avstrijo

Kot smo že pred dnevi napovedali v članku o skupinskem financiranju  bomo v nadaljevanju predstavili projekte, za katere so dali pobudo naši uporabniki in za katere zbiramo dodatne zainteresirane stranke. Te bi pristopile k skupinskem financiranju izvedbe projekta oz. dodelav programa e-računi.

Pobudnik tokratnega projekta je specializirana športna trgovina, ki naš program uporablja že več kot 10 let in širi svoje poslovanje čez severno mejo. Podjetje želi enotno platformo za poslovanje hkrati pa na avstrijskem tržišču ne najde ustreznega online programa.

V okviru tega projekta bi torej razvili ustrezne dodelave programa, ki bi omogočile vodenje poslovanja za slovenska podjetja, registrirana v Republiki Avstriji.

Lastnosti programa bi bile naslednje:

  • vsi šifranti in kontrole vnosov delujejo v skladu z lokalnimi pravili (poštne številke, davčne številke, številke bančnih računov, imena držav, ipd.),
  • modul prodaja je prilagojen za poslovanje v Avstriji (prevodi in prilagoditev izpisov),
  • prilagoditve modula skladišče in zaloge,
  • prilagoditve funkcionalnosti za vnos prejetih računov in prevzem blaga,
  • razvoj novega obračuna DDV za Avstrijo, priprava avstrijskega obračuna DDV do faze, ko se podatki ročno vnesejo v online aplikacijo za oddajo obračuna DDV (elektronska izmenjava podatkov zaenkrat ni predvidena),
  • knjiženje nabavnih in prodajnih dokumentov, pregledi terjatev in obveznosti (glavna knjiga brez letnih bilanc),
  • uvozi bančnih izpiskov iz datotek avstrijskih bank (standardni oz. razširjeni formati),
  • ostala funkcionalnost iz slovenske lokalizacije za katero prilagoditve programa niso potrebne,
  • dodatno potrebni prevodi v nemški jezik.

Ker je naš program dosedaj že preveden v nemški jezik smo strošek realizacije zgoraj opisanih sprememb ocenili na 18.000 EUR.

V primeru, da se javi 10 zainteresiranih podjetij bi vsako posamično podjetje moralo prispevati po 1800 EUR + DDV. Stranke, ki bodo financirale razvoj programa prejmejo možnost brezplačne uporabe programa za časovno neomejeno obdobje pod pogojem, da skupna količina podatkov ne presega 300 MB. Naša obveznost je nudenje gostovanja, skrb za delovanje strežnikov in vzdrževanje na novo ustvarjene programske kode, ki je last našega podjetja in z njo prosto razpolagamo brez omejitev.

Zainteresirane stranke prosimo, da kontaktirajo našo podporo glede podrobnosti o projektu.