slikaSTARIblog

Kako uvoziti podatke v aplikacijo e-racuni.com?

Ste se že znašli v situaciji, ko bi bilo potrebno iz drugega programa prenesti podatke v spletno aplikacijo e-racuni.com, struktura podatkov pa ni prilagojena za uvoz v program? S tem se najbrž pogosteje srečate računovodje ob prevzemu nove stranke pri prenosu poslovanja na e-racuni.com ali podjetja, ki ste se odločila prenesti svoje poslovanje v našo aplikacijo. Lahko pa se v situaciji znajdete podjetja pri opravljanju vakodnevnih opravil kot so uvozi ali posodobitev artiklov, cenikov, postavk na prevzemu ipd.

Aplikacija e-računi v zgoraj naštetih in podobnih situacijah nudi kompletno in enostavno rešitev za takšne primere.

Uvoz podatkov iz preglednice (Excel, CSV, ODT…) je enostaven saj ne zahteva nobenega predznanja urejanja datotek, ne potrebe po prilagajanju podatkov v drugo strukturo ipd. Vse kar je potrebno urediti je, slediti korakom čarovnika, ki vas vodi skozi postopek priprave podatkov do samega uvoza.

S čarovnikom si lahko poenostavimo uvoz različnih podatkov v spletno aplikacijo e-racuni.com, postopek pa je tudi podrobno opisan v navodilih.

S pomočjo čarovnika lahko uvozimo naslednje podatke:

Prvi korak je izbira datoteke iz lokacije na računalniku in uvoz le te v aplikacijo. Uvozite lahko datoteke v formatih Excel, OpenOffice, LibreOffice, CSV, TXT, oz. vse možne tabelarične datotečne formate.

V naslednjemu koraku se uredi preslikava podatkov iz posameznih stolpcev v datoteki, kateri predstavljajo točno določene podatke v spletni aplikaciji.

Zadnji korak pa je potrditev in uvoz podatkov na podlagi izbrane strukture.

Za podrobna navodila uvoza določenih podatkov kliknite na posamezno alinejo na seznamu zgoraj.