Prva stranica 
Natrag 
Naprijed 
Novosti 
 Kopiraj URL stranice 
 
Natisni stranNatisni stran / poglavje  
e-računi upute za uporabu  >  Nabava  >  Ulazni računi

Pregled i pretraživanje ulaznih računa

U modulu |Nabava |Ulazni računi možemo voditi kompletnu evidenciju primljenih računa. U ovom modulu možemo pregledavati upisane račune klikom na redni broj računa, pretraživati račune po različitim kriterijima pretrage te unositi nove primljene račune. Svakom upisanom računu možemo dodati original primljenog računa kao privitak i time osigurati elektroničko arhiviranje primljene poslovne dokumentacije.

  
Pregled i pretraživanje ulaznih računa
  
  Slika 1: Pregled i pretraživanje ulaznih računa

Rad s ulaznim računima odvija se u skladu sa standardnim uzorcima za uređivanje dokumenata. Podatke na ulaznim računima možete mijenjati isto kao i podatke na izlaznim računima.

Kriteriji pretraživanja

Ako želimo ograničiti prikaz primljenih računa po nekim određenim kriterijima, upišemo ih u za to odgovarajuća polja:

Br. dok.U slučaju ako nam je poznat broj računa dobavljača, upišemo ga.
Traži poPreuzeti izbor je datum primitka, a klikom na dropDown.gif se otvara kombinirano polje u kojem možemo birati između mogućnosti, npr. dospijeće, datum nabave, itd.
Od dana- do danaUpišemo razdoblje na koje želimo ograničiti prikaz računa. Kod pretraživanja računa, prikazati će se svi računi, koji su bili primljeni u tom razdoblju. SAVJET! Klikom na calendar.gif možete aktivirati priručni kalendar i izabrati željeni datum.
StatusU padajućem izborniku izaberemo status računa.
Red. br.Upišemo interni redni broj računa.
DobavljačUpišemo dobavljača. Dovoljno je upisati prvo slovo iz naziva i zvijezdicu, kao što je prikazano na slici:
  
U kombiniranom polju se otvara popis svih dobavljača iz našeg šifrarnika, naziv/ime koje započinje s upisanim slovom. Dobavljača izaberemo klikom na naziv/ime. Ako se pri upisu prvog slova ne ponudi izbor iz padajućeg izbornika, to znači da program u šifrarniku ne pronalazi dobavljača, naziv/ime kojeg započinje s tim slovom.
Način uplateKlikom na dropDown.gif izaberemo način uplate računa.

Po unosu svih kriterija, pretraživanje pokrećemo klikom na gumb Pretraživanje. Program će u nastavku prikazati sve račune, koji odgovaraju upisanim kriterijima.

  
Primjer unosa kriterija pretraživanja
  
  Slika 3: Primjer unosa kriterija pretraživanja

Ako u kriterije pretrage upišemo podatke na temelju kojih program ne može pronaći račun, tada će nas na to upozoriti prikazom sljedeće obavijesti:

  
Upozorenje, da u evidenciji ne postoji račun koji bi odgovarao upisanim zahtjevima
  
  Slika 4: Upozorenje, da u evidenciji ne postoji račun koji bi odgovarao upisanim zahtjevima

U pregledu ulaznih računa, žutom su lampicom označeni računi, koji još nisu knjiženi u glavnu knjigu. Crveno obojenom pozadinom program upozorava u tri slučaja:

Na kraju retka s podacima o primljenom računu, nalazi se gumb copy.gif (kopiranje).

Taj gumb možemo koristiti u slučaju ponavaljajućih se mjesečnih računa (isti partner, isti način plaćanja, ista stavka, isti konto poslovnog događaja). Na taj način možemo uspiješno ubrzati unos novog primljenog računa i pritom samo izmjeniti tj. upisati broj novog računa i iznos za uplatu, ukoliko se razlikuje od iznosa na računu kojeg kopiramo.

Na stranici |Ulazni računi - pregled i pretraživanje nalazi se izbornik |Više. Unutar tog su izbornika na raspolaganju sljedeće mogućnosti:

  

Brisanje ulaznih računa

Ulazne račune možemo obrisati iz evidencije klikom na gumb UR_GumbZaBrisanje.gif koji se nalazi na kraju retka s podacima o računu. Klikom na taj gumb program nas traži potvrdu za brisanje:

  
Program traži potvrdu za brisanje računa
  
  Slika 6: Program traži potvrdu za brisanje računa

Klikom na gumb OK, primljeni račun će biti uklonjen iz evidencije.


Reference na stran

---
Zadnja sprememba 23.11.2022 20:47:27
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024