Prva stranica 
Natrag 
Naprijed 
Novosti 
 Kopiraj URL stranice 
 
Natisni stranNatisni stran / poglavje  
e-računi upute za uporabu  >  Glavna knjiga  >  Postavke glavne knjige  >  Kontni plan

Kontni plan

Kontni plan je temelj za dvostavno knjigovodstvo. Vodimo ga unutar modula |Financije |Šifrarnici i postavke |Kontni plan.

Odmah po prvoj prijavi u program zadati možemo način vođenja knjigovodstva za našu tvrtku i preuzeti preporučeni kontni plan (dvojezični):

  
Maska za odabir načina vođenja knjigovodstva i prijenos preporučenog kontnog plana
  
  Slika 1: Maska za odabir načina vođenja knjigovodstva i prijenos preporučenog kontnog plana

Ukoliko na ovom mjestu preskočimo prijenos kontnog plana program će koristiti već ugrađena konta koja se koriste za automatsko knjiženje dokumenata, a koja su zadana prema preporučenom kontnom planu za trgovačka društva. Ta se konta automatski prenose u kontni plan ukoliko još nisu upisana tj. ukoliko nije drugačije zadano u postavkama automatskog knjiženja.

Pri ručnom dodavanju konta u kontni plan u masku za unos upisujemo sljedeće podatke:

  
Polja za unos ili izmjenu pojedinog konta
  
  Slika 2: Polja za unos ili izmjenu pojedinog konta

Br. kontaUpišemo broj/šifru konta.
OpisUpišemo naziv/opis konta.
StatusKonto možemo označiti kao neaktivan i time spriječiti knjiženje na neaktivan konto.
Kategorija bilanceIzaberemo kategoriju za svrstavanje konta u izvještajima bilance na sredstva, obveze, prihode ili rashode.
Vrsta konta - Sintetički kontoIzaberemo analitički ili sintetički konto. Na sintetički konto nije dopušteno knjiženje te se isti koristi za opis razreda konta u bruto bilanci.
Vrsta konta - Obavezan unos partneraIzaberemo ako na konto knjižimo analitički po partnerima (npr. konto 1200). Knjiženje na konto u tom slučaju nije moguće ako istovremeno ne izaberemo partnera. Otvorene stavke se u ovom slučaju zatvaraju pojedinačno po partnerima.
Vrsta konta - SaldakontoIzaberemo ukoliko želimo ručno zatvarati otvorene stavke na kontu odnosno koristiti ga za vođenje salda potraživanja/obveza.
Vrsta konta - knjiženja u stranoj valutiOznačimo ukoliko je na kontu dopušteno knjiženje u deviznim iznosima.
Vrsta konta - obavezna knjiženja u stranoj valutiOznačimo ukoliko je na kontu obavezno knjiženje u deviznim iznosima. Za takva je konta podržan automatski obračun i knjiženje tečajnih razlika.
Početno stanjeUpišemo početno stanje. Umjesto unosa početnog stanja na ovom mjestu, preporučujemo unos temeljnice početnog stanja.
Veza partnerAko izabrani konto koristimo samo za jednog partnera, ovdje ga možemo izabrati. Takav pristup inače ne savjetujemo jer se analitika partnera zadaje na knjiženju te se time određeni konto može koristiti za više partnera.
Pretporez za troškoveIzaberemo može li se u slučaju knjiženja na taj konto pretporez odbiti ili ne. Npr. kod knjiženja troškova reprezentacije ne možemo odbiti pretporez stoga će program pri unosu primljenog računa za reprezentaciju automatski označiti da nema odbitka pretporeza. Ako ništa ne izaberemo, prilikom unosa primljenog računa program neće kontrolirati odbitak pretporeza.

Po unosu konta ponovno se prikazuje stranica za pregled kontnog plana.

  
Prikaz kontnog plana
  
  Slika 3: Prikaz kontnog plana

Ako je jedan od konta neaktivan uz taj se konto prikazuje crveni kružić kao vidljivo na slici:

  
Prikaz kontnog plana s neaktivnim kontom
  
  Slika 4: Prikaz kontnog plana s neaktivnim kontom

U vrhu se nalaze polja za unos kriterija pretrage u kontnom planu. U polja upisujemo sljedeće vrijednosti:

Šifra kontaUpišemo broj konta kojeg tražimo. Koristiti možemo znak * ako želimo prikaz svih konta određenog razreda (npr. 4*).
Opis kontaUpišemo riječ(i) iz opisa konta kojeg želimo potražiti. Isto tako možemo koristiti znak * za pretragu konta koji u nazivu/opisu sadrže taj niz slova/znakova, npr *Troškovi telefona*.

Klikom na gumb Pretraživanje prikazuju se konta u skladu s traženim kriterijima. Klikom na gumb Unos novog konta dodajemo novi konto u kontni plan.

Klikom na bt-remove.gif brišemo konto iz kontnog plana. Brisati možemo samo konta na kojima ne postoji knjižen promet. Ako na kontu postoji knjižen promet potrebno ga je prenijeti na drugi konto prije brisanja konta. Alternative brisanju konta su:


Reference na stran

---
Zadnja sprememba 30.03.2022 13:05:03
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024