Prelazak u novu poslovnu godinu

Zanima li vas kako se u programu e-racuni.hr otvara nova poslovna godina, prenosi početno stanje i na što sve morate biti pozorni pri prelasku u novu poslovnu godinu, u nastavku vam donosimo pojašnjenja i odgovore na najčešća pitanja.

 

1. Otvaranje nove poslovne godine

U programu e-racuni.hr nova poslovna godina otvara se automatski što znači da nije potrebna intervencija od strane korisnika. Pregled otvorenih poslovnih godina moguć je putem modula Financije >> Šifrarnici i postavke >> Poslovne godine.

Automatskim otvaranjem nove poslovne godine odmah možemo krenuti s unosom dokumenata i podataka koji se odnose na novu poslovnu godinu. Paralelno s unosom podataka nove poslovne godine i dalje možemo unositi podatke i dokumente koji se odnose na proteklu poslovnu godinu.

 

2. Preuzeta poslovna godina

S otvaranjem nove poslovne godine odabrati moramo koja će poslovna godina biti preuzeta. Poslovna godina koju izaberemo za preuzetu bit će unaprijed zadana u maskama za unos novih dokumenata i temeljnica (s mogućnošću ručne promjene godine). Isto tako, na pregledu dokumenata i knjiženja istovremeno će biti zadano razdoblje od 1.1. preuzete poslovne godine.

DefaultBusinessYear

 

3. Unos brojača za numeriranje računa

Ako smo u protekloj poslovnoj godini koristili brojače za numeriranje računa i/ili drugih dokumenata, ne smijemo zaboraviti zadati novi brojač za numeriranje dokumenata u novoj poslovnoj godini.

Novi brojač unosimo u skladu s našim internim aktom putem modula Postavke >> Postavke tvrtke >> Postavke brojača, a detaljnije upute u svezi unosa brojača pročitajte na sljedećoj stranici:  Postavke numeriranje dokumenata

Unosom brojača za numeriranje računa istovremeno zadajemo i prvi sljedeći redni broj računa u novoj godini kao i oznaku naplatnog uređaja koja je sastavni dio rednog broja.

Brojac

 

4. Početno stanje zaliha

Završno stanje zaliha odnosno količine koje vodimo u programu na dan 31.12. automatski se prenose u početno stanje zalihe nove poslovne godine. Završno stanje zalihe preporučamo definirati izradom popisa zalihe – godišnje inventure.

Više o tome možete pročitati na sljedećoj stranici: Kako izraditi popis zalihe robe.

 

5. Otvorene stavke u glavnoj knjizi

Kako se prilikom automatskog otvaranja nove poslovne godine kao način izračuna početnog stanja postavlja “početno stanje izračunato iz zaključnog stanja prethodne godine”, u novoj poslovnoj godini moći ćemo pratiti otvorene stavke proteklog razdoblja, zatvarati ih sa plaćanjima u novoj godini te pratiti početna salda na svim kontima glavne knjige (npr stanje na računu, u blagajni i slično).

NacinIzracunaPocetnogStanja 

 

6. Završni račun i temeljnica početnog stanja

Po unosu svih knjiženja protekle poslovne godine, zatvaranju razreda 4 i 7 te izradi GFI s bilješkama i odlukama, izmjeniti možemo način izračuna početnog stanja na poslovnoj godini u “temeljnica početnog stanja knjižena u tekućoj godini” pa zatim pokrenuti obradu automatskog kreiranja temeljnice početnog stanja iz završnog stanja prethodne poslovne godine.

Po izradi temeljnice početnog stanja preporučamo postaviti status prethodne poslovne godine na “arhivirana – izmjene nisu moguće” i time blokirati izmjenu postojećih kao i unos novih knjiženja za tu poslovnu godinu.

Komentirajte!

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Zahtjevana su sva polja.