Kako dodati kupca na račun?

U programu e-računi možete pri pisanju računa i drugih prodajnih dokumenata koristiti prijenos podataka o kupcu iz javnog registra i tako izbjeći ručno upisivanje podataka.

U polje namjenjeno unosu podataka o kupcu upišite OIB kupca:

PoljeZaUnosOIB

Po upisu OIB-a kliknite na strelicu prema dolje i u padajućem izborniku će biti ponuđen kupac kojem pripada upisan OIB:

OdabirKupca
Kliknite na naziv kupca i podaci iz javnog registra će biti prenijeti na račun:

PodaciKupca

Po izdavanju računa, podaci o kupcu pohranjuju se i u vašem internom šifrarniku kupaca kojeg vodite u e-računima.

Komentirajte!

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Zahtjevana su sva polja.