Arhiv: Novosti u programu


Slanje e-računa u javnoj nabavi izravno iz programa e-računi

Ponosni smo što je od 1.12.2018. iz programa e-racuni.hr omogućeno elektroničko slanje računa (e-računa) izdanih prema javnim i sektorskim naručiteljima izravno u servis FINA e-računi za državu. Isti su, sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, od 1.7.2019. obavezni zaprimati račune isključivo u elektroničkom obliku. U namjeri da vam osiguramo što jednostavnije uvođenje […]

Više...

Uz GFI od sada Bilješke i Odluke

Vrijeme je izrade godišnjih financijskih izvještaja. Kao i prijašnjih godina, tako vas i ove godine u programu e-racuni.hr čekaju svi potrebni obrasci za izradu GFI. Da bi izrada GFI sada bila još jednostavnija i brža, kao novost je u programu e-racuni.hr dostupna automatska izrada Bilješki i Odluka. Stoga, ako ne želite trošiti više vremena nego […]

Više...