Prva stran 
Nazaj 
Naprej 
Novosti 
 Kopiraj povezavo na to stran 
 
Natisni stranNatisni stran  
e-računi navodila za up...  >  Prodaja  >  Nastavitve oblike izpis...  >  Uporaba lastne predloge...  >  Dodatni zaznamki za upo...

Dodatni zaznamki za uporabo v privzetih predlogah iz galerije predlog

Poleg splošnih zaznamkov, ki so na voljo za vse dokumente, imamo na voljo tudi nekaj specifičnih za nastavitve izspisa in se uporabljajo trenutno v privzetih predlogah v Galeriji predlog pod |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Nastavitve videza dokumentov:

  
Kliknite tukaj za upload manjkajoče slike
  
  Slika 1: Galerija predlog

Ti zaznamki so običajno vključeni v oznako dataSection, kjer preverjamo če je pogoj izpolnjen, se izpiše.

Primer uporabe za izpis šifra artikla, če ta obstaja za zaznamek ItemsShowBoolCode

<main>
    <section id="invoice-items">
       <table class="list-table">
           <tr>
                <dataSection bookmark="ItemsShowBoolCode" showOnValue="1">
                     <th>Šifra artikla</th>
                </dataSection>
            </tr>
        ...
             <dataTableRow bookmark="Postavke">
            <tr>
                 <dataSection bookmark="ItemsShowBoolCode" showOnValue="1">
                      <td><data bookmark="PostavkeSifraArtikla">123456</data></td>
                 </dataSection>
             </tr>
        ...
        <table>
    </section>
</main>


Primer nam prikazuje, da se bo naslovna prva vrstica "Šifra artikla" v stolpcu tabele postavk izpisala le, če bo izpolnjen pogoj in bo zaznamek ItemsShowBoolCode imel vrednost 1. Podobno velja še za celotni stolpec, ki s eizpolni za šifro artikla. Torej če ta pogoj ni izpolnjen, stolpca za izpis šifre artikla ne bo.

Seznam zaznamkov

DokumentSkeniranPodpisHorizontalniZamikVrednost, ki jo zaznamek izpiše je vrednost vpisana v "Horizontalni zamik podpisa:" v zavihku "Dodatne nastavitve".
DocumentHeaderHtmlImageBoolVrednosti zaznamka so lahko 0 - logotip se ne iuriše in 1 - logotip se izriše.
DokumentGlavaHtmlSirinaLogotipaVrednost, ki jo zaznamek izpiše je vrednost vpisana v "Povečava logotipa:" v zavihku "Glava dokumenta". Vrednost je v %.
DocumentHeaderTextWidthPercentageVrednost, ki jo zaznamek izpiše je vrednost vpisana v "Širina prostora za logotip:" v zavihku "Glava dokumenta". Vrednost je v %.
DokumentGlavaHtmlPozicijaLogotipa
DokumentGlavaHtmlPoravnavaTeksta
DokumentGlavaBesedilo
DokumentGlavaHtmlPrvaVrsticaKrepkoPogoj
DokumentGlavaBesediloPrvaVrstica
DokumentGlavaBesediloBrezPrveVrstice
DocumentClassId
DomacBancniRacunPogoj
ItemsShowBoolPosition
ItemsShowBoolCode
ItemsShowBoolBarCode
ItemsShowBoolBarCodeImage
ItemsShowBoolIntrastatCn8Code
ItemsShowBoolCatalogueCode
ItemsShowBoolGroupPrimary
ItemsShowBoolGroupSecundary
ItemsShowBoolDescriptionOrDescLong
ItemsShowBoolQuantity
ItemsShowBoolPackingQuantity
ItemsShowBoolQuantityWithPackingQuantity
ItemsShowBoolUnit
ItemsShowBoolWeightPerUnit
ItemsShowBoolAdditionalAttributeSlot1
ItemsShowBoolAdditionalAttributeSlot2
ItemsShowBoolAdditionalAttributeSlot3
ItemsShowBoolAdditionalAttributeSlot4
ItemsShowBoolAdditionalAttributeSlot5
ItemsShowBoolPrice
ItemsShowBoolDiscount
ItemsShowBoolDiscount
DokumentDDVZavezanec
ItemsShowBoolVatPercentage
ItemsShowBoolVatAmount
ItemsShowBoolAmount
KontrolnaKolicinaAliNic
SkupnaTezaArtiklaAliNic
StroskovnoMestoAliNic
VezaDobavnicaAliNic
SkupajZnesekPopustaPoTipihCen
SkupajObrnjenaDavcnaObveznostSLO
SkupajVraciloZnesek
DokumentDDVZavezanec
SalesInvoiceInstallmentsExistsBool
DodajUPNQRPogoj
StevilkaDokumentaInternaPogoj
StevilkaDokumentaInternaKotVodilnaPogoj
DokumentSkeniranPodpisPovecava
---
Zadnja sprememba 29.10.2020 11:09:21
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2021