Prva stran 
Nazaj 
Naprej 
Novosti 
 Kopiraj povezavo na to stran 
 
Natisni stranNatisni stran  
e-računi navodila za up...  >  Obračun plač in drugih ...  >  Obračun plač  >  Nastavitve za plačilno ...

Nastavitve za plačilno listo in za izračun osnov za bruto plačo z dodatki

Vsako podjetje obračunava plače na drugačen način. Nekatere posebnosti obračuna plač so specifične za določeno panogo oz. so predpisane s kolektivnimi pogodbami, spet druge pa so interna odločitev podjetja ter določajo način nagrajevanja in stimulacije zaposlenih.

Program omogoča prilagoditev izračuna bruto plače ter izpisa plačilne liste na podlagi neomejenega števila parametrov ter uporabo formul za izračun zneskov. Delovanje izračuna plačilne liste je tako podobno delovanju računalniških preglednic (kot je npr. program MS Excel).

Kako določimo vrstice in formule za plačilno listo?

Plačilno listo določimo v meniju |Plače |Šifranti in nastavitve |Postavke obračuna. Če še nismo opravili nobenih nastavitev se nam prikaže sledeča stran:

  
Vnos postavk za plačilno listo
  
  Slika 1: Vnos postavk za plačilno listo

Ko kliknemo na gumb Dodajanje postavke obračuna plač se nam prikaže naslednja vnosna maska:

  
Vnos postavke za plačilno listo
  
  Slika 2: Vnos postavke za plačilno listo

Posamezni parametri postavke imajo sledeči pomeni:

Vrsta izplačila/osnove

Določimo vrsto osnove oz. izplačila. Ta podatek se uporablja za izpise, kjer je potrebno ugotoviti zneske bruto plače za posamezne namene. V vnosnem polju lahko izbiramo med:

  
 Izpiši na plačilni listi Označimo, če želimo, da se vrstica izpiše na plačilni listi. Pri vmesnih izračunih običajno ne želimo, da se izpišejo na plačilni listi.
Status postavkeIzberemo kakšne status naj ima postavka
Stroškovno mestoIzberemo stroškovno mesto.
Oznaka vrsticeVpišemo poljubno oznako vrstice, ki na omogoča, da se na ta znesek sklicujemo v formulah drugih postavk.
Opis vrstice na plačilni listiOpis vrstice tako, kot naj se izpiše na plačilni listi.
Opis postavke v tujem jezikuČe želimo izpis plačilne liste v tujem jeziku, vpišemo v to polje željeni prevod postavke v željenem tujem jeziku
Formula za izračun zneskaFormula za izračun zneska. V formuli lahko uporabljate spremenljivke, ki predstavljajo matične podatke o zaposlenem ter druge vnose na obračunu plač. Pri vnosu formul za izračun plače veljajo enaka sintaktična pravila, kot pri vnosu formul za bilance.
Zaokroževanje vmesnega zneskaIzberemo natančnost zaokroževanja vmesnega zneska t.j. rezultata, ki se izračuna iz vnešene formule. Če pustimo izbiro prazno, se vmesni rezultat ovrednotenja formule zaokrožuje enako, kot je to določeno pri osnovnih podatkih obračuna plače.
Formula za izračun vred. parametraČe želimo, da se na plačilni listi izpiše npr. število ur ali odstotek z določeno vrstico plačilne liste, potem tukaj vnesemo formulo za izračun vrednosti števila ur. Kot je iz primera razvidno se bo na plačilni listi pri vrstici REDNO DELO izpisalo število ur za redno delo z enoto mere ure in brez decimalnih mest. Spisek možnih parametrov najdete tukaj.
Enota mere za vrednost parametraVpišemo enoto mere za parameter na plačilni listi (npr. ure, odstotek, ...).
Št. dec. mest za izpis vred. parametraIzberemo na koliko decimalnih mest naj se na plačilni listi izpiše vrednost parametra.

Primer plačilne liste

Naslednja slika prikazuje primer za plačilno listo:

  
Primer plačilne liste
  
  Slika 4: Primer plačilne liste

Datoteke z osnovnimi postavkami in več vrst boleznin za plačilno listo so na voljo tukaj

V primeru, ko želimo pri izračunu plače uporabiti poseben parameter, ki se ne vodi pri podatkih o zaposlenemu lahko v formulo dodamo posebno spremenljivko Param , za katero bo program pri vsakem obračunu plač dodal posebno vnosno polje za vpis vrednosti parametra.

Najpogosteje se to uporablja pri dodatkih za delovno uspešnost, ki se določajo za vsak mesec posebej.

Če izračunavamo znesek bruto plače iz vnaprej danega neto zneska plače, moramo v vsaj eni vrstici plačilne liste uporabiti posebno spremenljivko Param .

S spreminjanjem parametra - spremenljivke Param  - bo program lahko numerično izračunal bruto plačo za dani neto znesek.

Če želimo imeti za bolniško več postavk je to opisano tukaj

Kako kreiramo oz. nastavimo postavko za obračun čakanja na delo je opisano tukaj


Reference na stran

---
Zadnja sprememba 16.06.2021 13:38:50
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024