Prva stran 
Nazaj 
Naprej 
Novosti 
 Kopiraj povezavo na to stran 
 
Natisni stranNatisni stran / poglavje  
e-računi navodila za up...  >  Obračun DDV  >  Obračun DDV po letu 2011  >  Obračun DDV po 16.3.201...

Obračun DDV po 16.3.2011 (66.a člen ZDDV-1 in ZPreZP)

Da bi se izboljšala plačilna disciplina in s tem odpravila vse večja nelikvidnost gospodarskih subjektov, je bil sprejet Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (Uradni list RS 18/11; ZPreZP).

Za nepravočasna plačila računov po ZPreZP http://www.uradni-list.si/1/content?id=102648 je za prejemnike blaga in storitev, ki so davčni zavezanci, v novem 66.a členu ZDDV-1 http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201118&stevilka=765 določena dodatna sankcija : popravek odbitka DDV. ZPreZP http://www.uradni-list.si/1/content?id=102648 in sprememba ZDDV-1 sta pričela veljati 16.marca 2011.

Če davčni zavezanec ne opravi dolžnosti po ZPreZP http://www.uradni-list.si/1/content?id=102648 in svoje zapadle neplačane obveznosti ne prijavi v prvi krog obveznega večstranskega pobota, zanj Zakon o dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-D http://www.uradni-list.si/1/content?id=48850) predvideva naslednje omejitve:

Davčni zavezanec, ki je ob prejetju računa odbil vstopni DDV, računa pa do dneva zapadlosti ni plačal, mora svojo davčno obveznost povečati za znesek odbitega DDV. V kolikor ob prejetju računa vstopnega DDV ni odbil, ga bo lahko odbil v davčnem obdobju, v katerem bo račun plačal.

Davčni zavezanec mora davčnemu organu zagotoviti informacijo o neuveljavljanju odbitka DDV, povečanju ali zmanjšanju odbitka DDV v elektronski obliki, in sicer ob predložitvi obračuna DDV za zadevno davčno obdobje.

Več o tem si lahko preberete na naslovu:

http://www.eracunovodstvo.org/blog/racunovodstvo/razlaga-66-a-clena-zddv-1-uveljavljanje-odbitka-ddv-pri-neplacanih-racunih/ http://www.eracunovodstvo.org/blog/racunovodstvo/razlaga-66-a-clena-zddv-1-uveljavljanje-odbitka-ddv-pri-neplacanih-racunih/


Reference na stran

---
Zadnja sprememba 16.04.2019 10:56:24
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024