Prva stran 
Nazaj 
Naprej 
Novosti 
 Kopiraj povezavo na to stran 
 
Natisni stranNatisni stran  
e-računi navodila za up...  >  Sistemska administracij...  >  Nastavitve uvoza podatk...

Nastavitve uvoza podatkov in uporaba proxy strežnika za dostop do interneta

Strežnik e-obračuni ponuja možnosti avtomatskega uvoza tekočih podatkov o deviznih tečajih, dnevnicah, kilometrinah ter podatkov potrebnih za obračun plač s centralnega strežnika http://obracuni.gorisek.com http://obracuni.gorisek.com.

V primeru, da vas program ob zagonu opozarja, da ne uporabljate aktualnih deviznih tečajev je potrebno preveriti nastavitve uvoza podatkov.

  
Opozorilo v primeru nedelovanja uvoza podatkov s centralnega strežnika
  
  Slika 1: Opozorilo v primeru nedelovanja uvoza podatkov s centralnega strežnika

Nastavitve za uvoz podatkov s centralnega strežnika so zapisane v datoteki OBRACUNI.CFG. Obstoječih nastavitev za uvoz podatkov načeloma ni potrebno spreminjati, spreminjanje priporočamo le v primeru, da v vašem intranet omrežju uporabljate proxy strežnik za dostop do internetnih strani izven vašega intranet omrežja.

Parametri za nastavitev uvoza tekočih podatkov so naslednji:

[application]
centralServerImport=Yes
centralServerPort=80
centralServerHostname=obracuni.gorisek.com
centralServerFiles=/obracuni/devizni_tecaji100.xml;/obracuni/dnevnice.xml;/obracuni/kilometrine.xml;/obracuni/place.xml


S parametrom centralServerImport lahko bodisi vklopite bodisi izklopite avtomatski uvoz tekočih podatkov s centralnega strežnika e-obračuni.

Naslov centralnega strežnika je določen s parametroma centralServerHostname in centralServerPort, ki določata naslov na katerega se bo strežnik preko protokola HTTP povezal za prenos datotek s tekočimi podatki. Parameter centralServerFiles določa katere datoteke se bodo uvozile s centralnega strežnika.

Za delovanje avtomatskega prenosa podatkov je potrebno, da je vzpostavljena internetna povezava med vašim strežnikom e-obračuni in centralnim strežnikom na naslovu http://obracuni.gorisek.com http://obracuni.gorisek.com. V primeru, da vzpostavitev direktne internetne povezave ni možna zaradi uporabe proxy strežnika je potrebno dodatno nastaviti naslednje parametre:

[application]
proxyServer=proxy.podjetje.com
proxyServerPort=8080
proxyUsername=janez
proxyPassword=novak


Z zgornjimi nastavitvami se bo za povezavo s centralnim strežnikom uporabil proxy strežnik na naslovu proxy.podjetje.com, ki bo zahtevo za prenos tekočih podatkov posredoval naprej na centralni strežnik e-obračuni na naslovu obracuni.gorisek.com.

  
Prenos tečajnic s centralnega strežnika
  
  Slika 2: Prenos tečajnic s centralnega strežnika

---
Zadnja sprememba 24.02.2020 13:41:18
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024