Prva stran 
Nazaj 
Naprej 
Novosti 
 Kopiraj povezavo na to stran 
 
Natisni stranNatisni stran  
Glavna knjiga  >  Terjatve in obveznosti ...  >  Ročno zapiranje odprtih...

Ročno zapiranje odprtih postavk

Ročno zapiranje odprtih postavk uporabljamo za medsebojno zapiranje odprtih postavk v primerih pri katerih avtomatsko zapiranje postavk ne deluje (zneski se ne ujemajo, manjka vezni dokument, delna plačila, kompenzacije, ...). Ročno zapiranje odprtih postavk nam omogoča, da označimo knjižbe, ki jih želimo zapreti ter jih nato zapremo bodisi v celoti bodisi s preknjižbo na drugi konto. Funkcionalnost za ročno zapiranje odprtih postavk je na voljo samo za konte, ki smo jih v kontnem načrtu označili kot saldakonte.

Funkcija za ročno zapiranje odprtih postavk je na voljo v meniju |Finance |Saldakonto kart.. Po izbiri te opcije se nam prikaže sledeča stran:

  
Ročno zapiranje odprtih postavk
  
  Slika 1: Ročno zapiranje odprtih postavk

Odprte postavke zapiramo po naslednjem postopku:

  1. Izberemo konto in partnerja z odprtimi postavkami.
  2. Označimo knjižbe, ki jih zapiramo.
  3. Kliknemo na gumb Zapri označene za zapiranje odprtih knjižb.
    1. V primeru, če je saldo označenih knjižb enak nič, lahko nadaljujemo z zapiranjem odprtih postavk.
    2. V primeru, če saldo označenih knjižb ni enak nič, potem moramo vnesti še podatke za preknjižbo saj se bo ustvarila knjižba za zapiranje razlike, ter preknjižba razlike. Na ta način zapiramo kompenzacije, stotinske izravnave, tečajne razlike, ...

Pri zapiranju postavk si pomagamo z naslednjimi funkcijami, kot je prikazano na spodnjih slikah:

  
Saldo izbranih postavk je enak nič.
  
  Slika 2: Saldo izbranih postavk je enak nič.

  
Saldo izbranih postavk ni enak nič.
  
  Slika 3: Saldo izbranih postavk ni enak nič.


Reference na stran

---
Zadnja sprememba 11.03.2016 14:50:00
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2020