Prva stranica 
Natrag 
Naprijed 
Novosti 
 Kopiraj URL stranice 
 
Natisni stranNatisni stran / poglavje  
e-računi upute za uporabu  >  Prodaja  >  Računi za predujam

Računi za predujam


U modulu Prodaja kliknite na Računi za predujam, kao što prikazuje slika:

  
Izbor stranice "Izdani računi za predujam"
  
  Slika 1: Izbor stranice "Izdani računi za predujam"

Potvrdom izbora, otvoriti će se stranica Izdani računi za predujam - pregled i pretraživanje:

  
Izdani računi za predujam - pregled i pretraživanje
  
  Slika 2: Izdani računi za predujam - pregled i pretraživanje

Pregled i pretraživanje se odvija kroz cijeli program jednako. Detaljniji opis možete pogledati na stranici Pregled i pretraživanje dokumenata

Klikom na gumb Novi račun za predujam, otvara se slijedeća stranica:

  
Maska za unos novog računa za predujam
  
  Slika 3: Maska za unos novog računa za predujam

Za unos podataka o kupcu ili partneru, kliknite na gumb Izmijeni kao što je prikazano na slici gore. Klikom na taj gumb, otvoriti će se stranica, na kojoj možete upisati podatke o kupcu, odnosno partneru, a koji će se kasnije ispisati u zaglavlju računa. Detaljnije upute za unos kupca ili partnera, nalaze se na stranici Unos podataka o kupcu odnosno partneru.

Za unos podataka za zaglavlje izdanih računa za predujam, pogledajte stranicu Unos podataka za zaglavlje računa za predujam.


Reference na stran

---
Zadnja sprememba 23.11.2022 22:36:58
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024