Računi za predujam


U modulu Prodaja kliknite na Računi za predujam, kao što prikazuje slika:

  
Izbor stranice "Izdani računi za predujam"
  
  Slika 1: Izbor stranice "Izdani računi za predujam"

Potvrdom izbora, otvoriti će se stranica Izdani računi za predujam - pregled i pretraživanje:

  
Izdani računi za predujam - pregled i pretraživanje
  
  Slika 2: Izdani računi za predujam - pregled i pretraživanje

Pregled i pretraživanje se odvija kroz cijeli program jednako. Detaljniji opis možete pogledati na stranici Pregled i pretraživanje dokumenata

Klikom na gumb Novi račun za predujam, otvara se slijedeća stranica:

  
Maska za unos novog računa za predujam
  
  Slika 3: Maska za unos novog računa za predujam

Za unos podataka o kupcu ili partneru, kliknite na gumb Izmijeni kao što je prikazano na slici gore. Klikom na taj gumb, otvoriti će se stranica, na kojoj možete upisati podatke o kupcu, odnosno partneru, a koji će se kasnije ispisati u zaglavlju računa. Detaljnije upute za unos kupca ili partnera, nalaze se na stranici Unos podataka o kupcu odnosno partneru.

Za unos podataka za zaglavlje izdanih računa za predujam, pogledajte stranicu Unos podataka za zaglavlje računa za predujam [1].

 

1. Unos podataka za zaglavlje računa predujam


ZaglavljePredujma01.gif

Klikom na gumb Izmijeni kao što prikazuje slika, otvoriti će se stranica, na kojoj možete upisati podatke za zaglavlje izdanog računa za predujam:

  
Unos podataka za zaglavlje izdanog računa za predujam
  
  Slika 4: Unos podataka za zaglavlje izdanog računa za predujam

MjestoObavezno upišite mjesto koje će biti vidljivo u zaglavlju računa za predujam.
Datum računaObavezan je unos datum računa za predujam, zato ga upišite. SAVJET! Klikom na calendar.gif aktivirajte priručni kalendar i izaberite željeni datum.
Predviđena isporuka robe/usluga (od)- (do)U okvir upišite datum predviđene isporuke robe odnosno usluga.
Novčana valutaKlikom na dropDown.gif se otvara kombiniran prozor, u kojem možete jednostavnim klikom izabrati odgovarajuću novčanu valutu.
NarudžbaUpišite oznaku narudžbe.
Vrsta prodaje (PDV)Klikom na dropDown.gif se otvara kombinirani prozor, gdje možete izabrati odgovarajuću vrstu prodaje.
Način plaćanjaKlikom na dropDown.gif se otvara kombinirano polje, u kojem možete izabrati odgovarajući način plaćanja.
Mjesto troškaUpišite mjesto troška odnosno izaberite u kombiniranom prozoru klikom na dropDown.gif
Jezična varijantaUpišite željenu jezičnu varijantu za ispis dokumenta (izaberite klikom na dropDown.gif).
Upišite tekst, koji će se ispisati na dnu dokumentaU prazan prostor upišite tekst koji će se ispisati na dnu dokumenta.

Unos podataka potvrdite klikom na gumb U redu i pred vama je račun za predujam:

  
Uneseni račun za predujam
  
  Slika 5: Uneseni račun za predujam

Klikom na gumb Dodavanje artikala otvarate stranicu "Prodajni artikli - pregled i pretraživanje", gdje možete izabrati željeni artikl te ga klikom na aktivnu poveznicu automatski dodati na račun. Detaljnije upute za unos artikala nalaze se na stranici Unos/Izmijena izdanih računa.

Ako kliknete na gumb Dodaj stavku otvoriti će se stranica za unos nedostajućih stavki:

  
Unos stavki
  
  Slika 6: Unos stavki

Vrsta blaga-storitevU prazan prostor upišite vrstu robe odnosno usluge koja je predmet računa za predujam.
Cijena bez PDVUpišite cijenu bez PDV-a u prvi okvir, dok u drugom izaberite odgovarajuću novčanu valutu klikom na dropDown.gif.
Stopa PDV-aPreuzeti izbor je 23%, klikom na dropDown.gif možete izabrati drugo.
KoličinaUpišite odgovarajuću količinu.
Jedinica mjereKlikom na dropDown.gif izaberite odgovarajuću jedinicu mjere (kg, l,kos...)
Rabat %Preuzeti izbor je 0,00. Ako postoji rabat, upišite odgovarajući postotak.

Klikom na gumb U redu potvrđujete unešene stavki nakon čega se prikazuje popunjena maska za unos računa za predujam.

Klikom na gumb Izstavi avansni račun otvarate slijedeću stranicu:

  
Izdavanje računa za predujam
  
  Slika 7: Izdavanje računa za predujam

Klikom na gumb Izdavanje računa te izborom opcije Izdaj račun otvarate račun...

Kod podataka o kupcu možete klikom na ikonu kovcek.gif izvršiti prelazak u šifrarnik partnera, na podatke o kupcu.

Klikom na gumb Označi račun kao plačen možete račun označiti kao plaćen.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024