Prva stranica 
Natrag 
Naprijed 
Novosti 
 Kopiraj URL stranice 
 
Natisni stranNatisni stran / poglavje  
e-računi upute za uporabu  >  Obračun PDV-a  >  Izrada novog obračuna P...

Izrada novog obračuna PDV-a

Program e-računi podržava automatski prijenos podataka izravno sa dokumenata upisanih u modulima |Prodaja (izlazni računi, računi za predujam, knjižna odobrenja), |Nabava (ulazni računi, knjižna odobrenja, računi za dani predujam) i |Blagajna (dnevni utršci) u obračun PDV te automatsko popunjavanje obrazaca PDV, PDV-S, ZP, K-IRA i K-URA.

Za pokretanje i pravilno sastavljanje obračuna PDV nije zahtjevano prethodno knjiženje dokumenata.

Za izradu novog obračuna PDV otvorimo modul |Financije |Obračun PDV, upišemo željeno razdoblje ili samo potvrdimo predloženo razdoblje obračuna te kliknemo na gumb Pokretanje obračuna PDV:

  
Pokretanje obračuna PDV
  
  Slika 1: Pokretanje obračuna PDV

Obračun i svi popratni obrasci sastavljaju se automatski na temelju izvornih dokumenata.

Želimo li obračun naknadno dopuniti, moguće su dopune izravno u K-IRA i K-URA, kao i dopune podataka na obrascu PDV, što učinimo klikom na gumb Izmijeni u alatnoj traci:

  
Unos izmijena na obrazac PDV
  
  Slika 2: Unos izmijena na obrazac PDV


Reference na stran

---
Zadnja sprememba 12.01.2022 10:35:55
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024