Izrada novog obračuna PDV-a

Program e-računi podržava automatski prijenos podataka izravno sa dokumenata upisanih u modulima |Prodaja (izlazni računi, računi za predujam, knjižna odobrenja), |Nabava (ulazni računi, knjižna odobrenja, računi za dani predujam) i |Blagajna (dnevni utršci) u obračun PDV te automatsko popunjavanje obrazaca PDV, PDV-S, ZP, K-IRA i K-URA.

Za pokretanje i pravilno sastavljanje obračuna PDV nije zahtjevano prethodno knjiženje dokumenata.

Za izradu novog obračuna PDV otvorimo modul |Financije |Obračun PDV, upišemo željeno razdoblje ili samo potvrdimo predloženo razdoblje obračuna te kliknemo na gumb Pokretanje obračuna PDV:

  
Pokretanje obračuna PDV
  
  Slika 1: Pokretanje obračuna PDV

Obračun i svi popratni obrasci sastavljaju se automatski na temelju izvornih dokumenata.

Želimo li obračun naknadno dopuniti, moguće su dopune izravno u K-IRA i K-URA, kao i dopune podataka na obrascu PDV, što učinimo klikom na gumb Izmijeni u alatnoj traci:

  
Unos izmijena na obrazac PDV
  
  Slika 2: Unos izmijena na obrazac PDV

 

1. Obračun PDV po naplaćenoj realizaciji

Za izradu obračuna PDV-a po naplaćenoj realizaciji, u postavkama tvrtke pod |Postavke |Postavke tvrtke |Računovodstvo zadamo Obračun PDV-a po naplaćenoj realizaciji:

  
Označavanje obračuna PDV-a po naplaćenoj realizaciji
  
  Slika 3: Označavanje obračuna PDV-a po naplaćenoj realizaciji

U masci za izradu obračuna PDV će u skladu sa izabranom postavkom automatski biti zadan obračun PDV-a na način koji će pratiti i u obračun PDV-a prenositi samo zatvorene stavke (plaćene i naplaćene račune):

  
Postavka u masci za izradu novog obračuna PDV-a
  
  Slika 4: Postavka u masci za izradu novog obračuna PDV-a

U obračun PDV-a po naplaćenoj realizaciji ulaze računi na kojima su evidentirani zapisi o plaćanju. Za iskazivanje zapisa o plaćanjima na računima, koristimo:

 

2. Knjiga izlaznih računa

Pokretanjem obračuna PDV, kreira se knjiga izlaznih računa, u kojoj su obuhvaćeni i iskazani svi dokumenti, izdani u modulu |Prodaja.

  
Pregled knjige izlaznih računa
  
  Slika 5: Pregled knjige izlaznih računa


Za ručni unos stavki u K-IRA, kliknemo na gumb Nova stavka:

  
Ručni unos stavke u K-IRA
  
  Slika 6: Ručni unos stavke u K-IRA

Za ispis K-IRA kliknemo na gumb Ispis u alatnoj traci:

  
Ručni unos stavke u K-IRA
  
  Slika 7: Ručni unos stavke u K-IRA

 

3. Knjiga ulaznih računa

Pokretanjem obračuna PDV se kreira knjiga ulaznih računa, koja sadrži sve dokumente, evidentirane u modulu |Nabava.

  
Pregled knjige ulaznih računa
  
  Slika 8: Pregled knjige ulaznih računa

Za ručni unos stavki u knjigu ulaznih računa kliknemo na gumb Unos stavke:

  
Ručni unos stavke u K-URA
  
  Slika 9: Ručni unos stavke u K-URA

Želimo li u K-URA prenijeti dokument kojeg smo prethodno upisali u evidenciju modula Nabava, a koji još nije obuhvaćen ni u jednom obračunu PDV-a, dovoljno je upisati npr. redni broj dokumenta pa ga potražiti klikom na ikonu za pretragu, kao što prikazuje slika dolje:

  
Ručni prijenos dokumenta izravno u K-URA u obračunu PDV-a
  
  Slika 10: Ručni prijenos dokumenta izravno u K-URA u obračunu PDV-a

Potražimo dokument u našoj evidenciji, a klikom na broj dokumenta pokrećemo prijenos izabranog dokumenta u obračun PDV-a:

  
Odabir računa iz naše evidencije za prijenos u postojeći obračun PDV-a
  
  Slika 11: Odabir računa iz naše evidencije za prijenos u postojeći obračun PDV-a

Za ispis knjige ulaznih računa kliknemo na gumb Ispis i izaberemo ispis tražene vrste knjige:

  
Ispis knjige ulaznih računa
  
  Slika 12: Ispis knjige ulaznih računa

Ispis K-URA možemo generirati i po vrsti isporuke klikom na |Ispis |Generiranje ispisa knjige ulaznih računa:

  
Ispis knjige ulaznih računa po vrsti isporuke
  
  Slika 13: Ispis knjige ulaznih računa po vrsti isporuke

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024