Prva stranica 
Natrag 
Naprijed 
Novosti 
 Kopiraj URL stranice 
 
Natisni stranNatisni stran  
e-računi upute za uporabu  >  Banka  >  Rad s nalozima za plaćanje  >  Kreiranje SEPA datoteke...

Kreiranje SEPA datoteke s nalozima

Iz naloga za plaćanje koje vodimo u modulu |Banka |Nalozi za plaćanje možemo kreirati SEPA datoteku za uvoz u internet bankarstvo.

Za kreiranje SEPA datoteke dovoljno je na pregledu naloga za plaćanje kliknuti na ikonu datoteke na kraju retka s podacima pojedinog zbirnog naloga kao prikazano na slici i datoteku spremiti na računalo:

  
Pregled i pretraživanje paketa s nalozima za plaćanje
  
  Slika 1: Pregled i pretraživanje paketa s nalozima za plaćanje

Datoteku SEPA možemo kreirati i na dodatni način. Otvorimo nalog za plaćanje i u alatnoj traci naloga kliknemo na gumb Razmijena podataka i izaberemo kreiranje SEPA datoteke:

  
Generiranje datoteke FINA po otvaranju zbirnog naloga
  
  Slika 2: Generiranje datoteke FINA po otvaranju zbirnog naloga

Datoteku spremimo na računalo i uvozimo u internet bankarstvo.


Reference na stran

---
Zadnja sprememba 24.05.2024 15:19:56
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024