Prva stranica 
Natrag 
Naprijed 
Novosti 
 Kopiraj URL stranice 
 
Natisni stranNatisni stran  
e-računi upute za uporabu  >  Automatska sinkronizaci...  >  Stripe Invoicing

Stripe invoicing

Poglavlje opisuje kako uključiti razmjenu podataka između e-računa i Stripe ponuđačem elektronskih plaćanja. Tu mogućnost koristimo kada želimo aktivirati automatsko fakturiranje, fiskalizaciju i slanje računa u internet aplikaciji e-racuni.hr za plaćanja primljena preko Stripea za jednokratne kupovine preko košarice (checkout) ili za periodična plaćanja narudžbi preko sistema Stripe subscription invoicing.Stripe integracija omogućuje automatsko fakturiranje i slanje fiskalnih računa za bilo koju internet stranicu koja ima omogućeno plaćanje preko Stripea.

Prije povezivanja automatskog izdavanja računa izdanih u Stripeu je potrebna aktivacija fiskalne blagajne u aplikaciji e-racuni.hr.

Postavke u Stripeu

Za uključenje izmjene podataka sa Stripeom je potrebno najprije upisati Stripe API secret key, što je opisano u sljedećim koracima:

1. U Stripe aplikaciji otvorimo meni Developers te zatim kliknemo na karticu API keys. Potrebno je kreirati novi API ključ za aplikaciju e-racuni.hr klikom na gumb Create secret key:

  
Stripe aplikacija - Developers meni
  
  Slika 1: Stripe aplikacija - Developers meni

2. Na telefonski broj koji je vezan na naš Stripe račun zaprimimo SMS s verifikacijskim kodim koji unesemo u sljedeće polje:

  
Dodavanje novog API ključa i verifikacija
  
  Slika 2: Dodavanje novog API ključa i verifikacija

3. U sljedećem koraku upišemo naziv API ključa i kreiramo ga klikom na gumb Create:

  
Unos naziva API ključa i kreiranje
  
  Slika 3: Unos naziva API ključa i kreiranje

4. U zadnjem koraku imam pregled novog API ključa kojega budemo trebali za unos podataka u aplikaciji e-racuni.hr:

  
Prikaz API ključa i spremanje podataka
  
  Slika 4: Prikaz API ključa i spremanje podataka

API ključ si kopirajte i spremite lokalno, aplikacija Stripe nakon spremanja više ne nudi mogućnost pregleda API ključa kada je spremljen.

Uključenje razmjene podataka u programu e-racuni

Nakon što smo generirali API ključ zatim u programu u meniju |Postavke |Postavke tvrtke |Internet trgovina - sinkronizacija kliknemo na gumb Dodaj internet trgovinu. Otvara se forma za unos internet trgovine gdje za platformu odaberemo Stripe invoicing i unesemo obavezni podatak Secret key koji smo kreirali unutar aplikacije Stripe, te ID internet trgovine koji je naša interna oznaka trgovine unutar programa e-racuni.hr.

Nakon unosa obaveznih podataka unesemo i ostale podatke koji će biti na izdanom računu: poslovna jedinica, skladište,... te kliknemo na gumb U redu.

  
Dodavanje nove internet trgovine Stripe invoicing
  
  Slika 5: Dodavanje nove internet trgovine Stripe invoicing

Time se je kreirala nova veza s aplikacijom Stripe. Kako bi automatsko fakturiranje bilo omogućeno potrebno je kliknuti na gumb Izmijeni te odabrati željene postavke za automatsko fakturiranje računa i slanje istih putem maila:

  
Uređivanje automatskog fakturiranja za Stripe invoicing
  
  Slika 6: Uređivanje automatskog fakturiranja za Stripe invoicing

U slučaju da ne uključimo automatsko fakturiranje i slanje računa putem maila, zatim je to potrebno napraviti ručno u meniju |Prodaja |Narudžbe kupaca gdje se uvoze podaci iz Stripea.

Dodavanjem nove sinkronizacije za Stripe Invoicing se automatski kreira bankovni račun Stripe u meniju |Banka |Bankovni računi


Reference na stran

---
Zadnja sprememba 29.06.2023 14:04:12
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024