Isprobajte sada!

Cenovnik e-računi licenca

E-račune možete licencirati za upotrebu na vašem računaru ili unutar intranet mreže vašeg preduzeća. Cena programa je zavisna od broja korisnika koji koriste program.

Licenca za server e-računi uključuje mogućnost automatskog ažuriranja deviznih kurseva i dnevnica putem interneta. Po zakupu licence je moguće sklapanje ugovora o održavanju i nadogradnji sistema (popravke i poboljšanja programa) u visini 20% vrednosti godišnje licence. Moguća je i implementacija dodatnih funkcija po želji stranke.

Kakav računar je potreban za e-račune?

Server e-računi može se postaviti na svim računarima, koji rade pod operativnim sistemom Windows (Windows 95/98/ME/NT/2000/XP). E-račune je moguće postaviti i na server koji koristi operativni sistem Linux (poseban ugovor).

Instalacija programa je jednostavna i ne zahteva posebnih računarskih znanja. Program je dovoljno instalirati na jednom računaru na kojeg se mogu svi ostali korisnici priključiti uz pomoć internet pretraživača.

Server e-računi podatke snima u relacionu bazu podataka. Instalacija programa će automatski postaviti uobičajenu bazu podataka (MS Access) tako, da posebna instalacija baze podataka nije potrebna. Ukoliko korisnik želi može se jednostavnom promenom konfiguracije program povezati sa drugim bazama podataka. Trenutno su podržane baze podataka SQL Server/MSDE, MS Access, PostgreSQL, IBM DB2/UDB kao i Oracle 8+.

Preduzeće E-računi CS d.o.o. zadržava pravo izmene cena bez prethodne najave.