Isprobajte sada!

Slanje e-računa u javnoj nabavi - novost!

U programu e-racuni.hr na raspolaganju je funkcionalnost izravnog slanja e-računa u javnoj nabavi u servis FINA e-račun za državu, koji je centralno mjesto za zaprimanje svih e-računa koje izdavatelji računa šalju obveznicima primjene Zakona o javnoj nabavi.

U skladu sa Zakonom o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018), svi korisnici državnog proračuna obvezni su od 1.12.2018. zaprimati račune u elektroničkom obliku.

Program e-racuni.hr registriran je za proslijeđivanje e-računa što znači da vam za slanje e-računa u javnoj nabavi nisu potrebni nikakvi dodatni certifikati. Time smo za korisnike sustava e-racuni.hr pojednostavili postupak uvođenja i prilagodbe novom načinu slanja računa u javnoj nabavi.

Slanje e-računa u javnoj nabavi dostupno je besplatno svim našim korisnicima. Ako još niste korisnik kliknite ovdje za registraciju.

Aktivacija usluge

Za aktivaciju usluge e-računa u javnoj nabavi kliknite na donju poveznicu i slijedite upute u našim online uputama:

http://help.e-racuni.hr