Isprobajte sada!

Slanje e-računa u javnoj nabavi - novost!

U programu e-racuni.com na raspolaganju je funkcionalnost izravnog slanja e-računa u javnoj nabavi u servis FINA e-račun za državu, koji je centralno mjesto za zaprimanje svih e-računa koje izdavatelji računa šalju obveznicima primjene Zakona o javnoj nabavi.

U skladu sa Zakonom o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018), svi korisnici državnog proračuna obvezni su od 1.12.2018. zaprimati račune u elektroničkom obliku.


Program e-racuni.com registriran je za proslijeđivanje e-računa što znači da vam za slanje e-računa u javnoj nabavi nisu potrebni nikakvi dodatni certifikati. Time smo za korisnike sustava e-racuni.com pojednostavili postupak uvođenja i prilagodbe novom načinu slanja računa u javnoj nabavi.


Slanje e-računa u javnoj nabavi dostupno je u pretplatničkim paketima BASIC i PREMIUM. Za aktivaciju usluge slanja e-računa u javnoj nabavi, molimo kontaktirajte našu korisničku podršku putem e-pošte helpdesk@e-racuni.com.