Isprobajte sada!

Obračun PDV
Bez nepotrebnog utroška vremena

Korištenjem programa e-računi, obračun PDV neće zahtjevati više od 5 minuta vašeg vremena. Program je u potpunosti automatiziran i djeluje na temelju dokumenata upisanih u program (izdani računi, knjižna odobrenja, primljeni računi, računi za predujam, ...) Podržava automatski prijenos podataka iz obračuna na obrazac PDV, PDV-K te u K-URA i K-IRA.

Istovremeno program omogućuje ručne modifikacije i unose ukoliko koristite drugi program ili obračunavate PDV iz tranksacija, koje se ne vode u programu e-računi.

Funkcionalnost, koju pokriva programski modul sadrži:

  • u potpunosti automatiziran obračun PDV po obračunatoj ili plaćenoj realizaciji s mogućnošću prelaska između načina obračuna u bilo kojem trenutku,
  • izrada svih poreznih knjiga (evidencija K-IRA, evidencija K-URA, za vlastitu potrošnju, ...),
  • izvoz poreznih evidencija u elektroničkom obliku,
  • automatiziran obračun samooporezivanja u jednom razdoblju i odbitak pretporeza u drugom razdoblju
  • izrada, pregled i uređivanje obrasca PDV,ispis obrasca PDV te mogućnost izvoza XML datoteke za ePoreznu,
  • automatska izrada priloga k obrascu PDV u slučaju ispravaka za protekla razdoblja,
  • automatski obračun PDV iz primljenih i danih računa za predujam, nakon izdavanja računa za izvršenu uslugu,
  • izračun pretporeza te konačnog poreza, s ispisom na obrazac PDV-K,
  • mogućnost vođenja više "poreznih knjig" za PDV te mogućnost ispisa knjiga po mjestima troška.