Isprobajte sada!

Putni nalozi i obračun putnih troškova
Na pravom putu

Modul putni nalozi je u potpunosti integriran s drugim modulima programa i time omogućuje automatsko knjiženje obračuna putnih troškova, kao i isplatu putnih troškova putem banke ili blagajne.

U e-računima ćete u okviru modula putni nalozi pronaći slijedeću funkcionalnost:

 • Pisanje i evidentiranje putnih naloga te obračun putnih troškova, dnevnica i kilometraža za službena putovanja u Hrvatskoj i inozemstvu.
 • Mogućnost izrade elektroničkog obračuna putnih troškova tj. svaki zaposlenik može putem interneta elektronski popuniti obračun putnih troškova, ispisati ga te predati u potvrđivanje i isplatu.
 • Mogućnost pregleda svakog zaposlenika nad isplatama i obračunima vlastitih putnih naloga.
 • Isplata putnih troškova na transakcijski račun ili putem blagajne.
 • Višerazinsko dodijeljivanje korisničkih ovlasti s podrškom internog poslovnog procesa.
 • Šifrarnik službenih vozila te šifrarnik relacija vožnji za ponavljajuća putovanja.
 • Vođenje knjige vožnji uz razgraničavanje troškova privatnih i poslovnih vožnji pri korištenju službenih vozila u privatne svrhe (bonitet).
 • Integriranje obračuna putnih naloga s evidencijom službenih vozila i s knjigom korištenja vozila. Mogućnost unosa službenih vožnji direktno iz putnog naloga.
 • Mogućnost pisanja izvješća o službenom putovanju, kao prilog putnom nalogu.
 • Mogućnost oblikovanja izgleda putnih naloga i određivanje logotipa tvrtke.
 • Mogućnost obračuna dnevnica za više država na jednom putnom nalogu.
 • Automatske kontrole ispravnosti unosa podataka i obračuna putnih troškova te upozorenja u slučaju neuobičajenih unosa.
 • Automatski uvoz aktualnih podataka o deviznim tečajevima, visini kilometraže i iznosa dnevnica.
 • Ispis izvještaja o obračunanim putnim nalozima po vozilu, zaposleniku i statusu PN.
 • Izvoz podataka u MS Excel.
 • Automatsko zatvaranje putnih naloga ukoliko zaposlenik ne preda obračun putnih troškova u određenom razdoblju.
 • Mogućnost mjesečnog obračuna i mjesečne evidencije knjige vožnji s unosom na temelju kalendarske tabele za unos s usporednim pregledom događaja.