Isprobajte sada!

Fakturiranje s e-računima
Račun po vašoj mjeri

Zaboravite na pisanje računa u Word-u ili Excel-u! U programu e-računi možete brzo i jednostavno pripremiti račun profesionalnog izgleda po vašoj mjeri i imati preglednu evidenciju izdanih računa, kao i svih drugih vrsta dokumenata.

Kao novitet program nudi mogućnost oblikovanja izgleda izlaznih dokumenata po želji korisnika (logotip, podaci tvrtke, dodani tekstovi i napomene...), a korisnike, koji već imaju oblikovan predložak računa u Word-u, razveseliti će mogućnost uvoza predložaka za ispis računa u program e-racuni.com. Korisnicima je na raspolaganju mogućnost brzog i jednostavnog slanja svih izdanih dokumenata elektroničkom poštom direktno iz programa. Uz navedeno, program nudi i mogućnost kopiranja računa, ponuda i drugih učestalih i ponavljajućih mjesečnih obveza te pojedinačno i masovno knjiženje dokumenata s automatskim prijenosom podataka u glavnu knjigu. Omogućeno je evidentiranje podataka o poslovnim partnerima uz prijenos podataka iz poslovnih registara. Upisom poreznog broja ili samog naziva partnera program pretražuje registar i pronalaskom željenog partnera automatski vrši prijenos podataka u šifrarnik partnera. Time se uspješno izbjegavaju greške koje nastaju pri ručnom unosu spomenutih podataka, a postupak unosa je znatno brži. Korištenjem programa e-računi vaše poslovanje postaje jednostavnije i efikasnije.

Modul za fakturiranje nudi slijedeće funkcije:

 • izdavanje računa, predračuna i ponuda, knjižnih terećenja, knjižnih odobrenja, računa za predujam, narudžba dobavljačima,
 • kopiranje računa te kopiranje računa u ponude tj. ponude u račune, te druge mogućnosti kopiranja između različitih vrsta dokumenata,
 • postavke željenog izgleda računa (logotipi, tekstovi, podaci, ...) te korištenje tekstovnih predložaka pripremljenih u Word-u,
 • ispis računa na obrazac za posebne uplatnice,
 • slanje računa, predračuna i drugih dokumenata elektronskom poštom,
 • periodično masovno kopiranje i fakturiranje ponavljajućih računa,
 • praćenje plaćanja računa,
 • mogućnost određivanja željenog načina numeriranja računa i mogućnost numeriranja po mjestima troška,
 • više mogućnosti dodijeljivanja privilegija za rad s računima,
 • jednokratan unos artikala i cijena u šifrarnik artikala,
 • automatsko izdavanje otpremnice iz računa,
 • automatski obračun PDV-a na temelju izdanih računa,
 • mogućnost ispisa računa na stranom jeziku (unaprijed pripremljena njemačka, engleska i slovenska inačica računa),
 • povezanost s evidencijom utrošenih sati i mogućnost prijenosa obračuna sati na izlazni račun po unaprijed određenoj tarifi,
 • veza između dokumenata (predračun, račun za predujam, račun, otpremnica, knjižno odobrenje, blagajnička uplatnica, ...),
 • automatsko knjiženje računa u glavnu knjigu,
 • pregledi prodaje, top liste artikala, stranaka, ...,
 • pregledi otvorenih ponuda, otvorenih (dospijelih) računa, kumulative, po mjestima troška, ...
 • elektronička razmjena dokumenata po standardu e-SLOG

Učinkovito rješenje za fiskalizaciju!

Uporabom aplikacije e-računi ne morate brinuti sadržavaju li vaši računi sve propisane podatke u trenutku izručenja kupcu i ispunjavate li sve zahtjeve koje obveznicima fiskalizacije nalaže Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom.

Sve što kao korisnik aplikacije e-računi morate učiniti je na Financijskoj agenciji zatražiti digitalni certifikat.

Što je fiskalizacija?

Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom propisane su mjere koje su dužni provoditi obveznici fiskalizacije zbog učinkovitijeg nadzora nad ostvarenim prometom gotovinom. Uvodi se obveza izdavanja računa putem softwer-ski prilagođenih rješenja za postupke fiskalizacije, a za što su upravo e-računi odlično rješenje!

Tko su obveznici fiskalizacije?

 • Fizičke osobe, obveznici poreza na dohodak na osnovi samostalne djelatnosti (čl. 18 Zakona o porezu na dohodak),
 • Pravne i fizičke osobe, obveznici poreza na dobit (čl. 2 Zakona o porezu na dobit, osim izuzetih djelatnosti).

Koje su obaveze obveznika fiskalizacije, korisnika aplikacije e-računi?

 • donijeti interni akt kojim se popisuju poslovni prostori u kojima se obavlja djelatnost te određuje način numeriranja računa,
 • od Financijske agencije nabaviti digitalni certifikat za fiskalizaciju.

Koje podatke mora sadržavati račun?

 • 1. broj i datum izdavanja,
 • 2. vrijeme izdavanja,
 • 3. ime/naziv, adresu i OIB poduzetnika,
 • 4. mjesto gdje je isporuka dobara ili usluga obavljena,
 • 5. količinu i naziv isporučenih dobara/obavljene usluge,
 • 6. ukupnu svotu naknade i poreza,
 • 7. oznaku operatera koji je račun izdao,
 • 8. oznaku načina plaćanja,
 • 9. jedinstveni identifikator računa (JIR)
 • 10. zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije

Podatke pod točkama od 1. do 8. moraju na svojim računima iskazati svi obveznici fiskalizacije, ne glede na način plaćanja. Podatke pod točkom 9. i 10. moraju iskazati obveznici fiskalizacije koji provode postupak fiskalizacije izdavanja računa.

Što znači fiskalna blagajna?

Fiskalna blagajna ne predstavlja hardwer-sko već programsko rješenje koje komunicira s Poreznom upravom. Gotovinski računi se šalju na ovjeru u Poreznu upravu, a pridobljeni JIR služi i kao potvrda da je Porezna uprava račun zaprimila.

Koja je cijena za uporabu fiskalnih blagajni putem e-računa?

Za uporabu aplikacije e-računi plaća se samo mjesečna pretplata prema odabranom pretplatničkom paketu, a u skladu s važećim cjenikom. Uporaba dodataka za provedbu fiskalizacije se ne naplaćuje.

Fiskalna blagajna besplatno?

U e-računima je i to moguće!

Korisnici programskog paketa FREE>> moći će i dalje besplatno koristiti aplikaciju e-računi u skladu s objavljenim uvjetima, uključujući i dodatke u svezi fiskalizacije. Bolje ne može!