Isprobajte sada!

Osnovna sredstva
Cjelovit pregled nad osnovnim sredstvima

Pregled nad osnovnim sredstvima nikad nije bio jednostavniji. Program nudi razne kriterije pretraživanja osnovnih sredstava u registru, automatsku izradu izvješća, slanje izvoda putem elektroničke pošte i još mnogo više.

U okviru modula osnovna sredstva program e-računi nudi:

 • vođenje registra osnovnih sredstava,
 • ispise registra osnovnih sredstava prema zadanim parametrima,
 • mogućnost unosa osnovnih sredstava u registar direktno iz unosa primljenih računa,
 • šifrarnik amortizacijskih skupina,
 • obračun amortizacije,
 • različite mogućnosti pretraživanja registra osnovnih sredstava korištenjem posebnih parametara (po inventurnom broju, nazivu, količini, mjestu troška, nabavnoj vrijednosti, datumu nabave i statusu: otpisano, aktivno, privremeno izdvojeno, u potpunosti amortizirano),
 • mogućnost uvoza registra osnovnih sredstava iz datoteke (u slučaju kad ste npr. prije e-računa koristili drugi program),
 • mogućnost izbora metode obračuna (pravocrtna, funkcionalna, metoda opadajućeg salda),
 • automatska izrada temeljnice za knjiženje obračuna amortizacije i prijenos u glavnu knjigu,
 • druga izvješća, odnosno ispisi osnovnih sredstava, kao što su npr. registar osnovnih sredstava, inventurna lista popisnih sredstava, obračun amortizacije osnovnih sredstava po inventurnom broju, obračun amortizacije po kontima osnovnih sredstava , obračun amortizacije po kontima osnovnih sredstava i mjestu troška, ...
 • dodatno, program omogućuje slanje svih ispisa putem elektroničke pošte, što omogućuje učinkovitu komunikaciju i usporedan pregled svih osnovnih sredstava između računovodstvenog servisa i stranke u koliko stranka nije i sama korisnik programa e-računi.